The new auction will start soon

Auction 103. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9074

1800 kompletny składany list z Szczecina (Stettin) do Francji, stempel "PAR WESEL", Wesel to pruska twierdza - enklawa - na Renie, przez którą przechodziła korespondencja do Francji.


120 PLN
9075

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - No.31 GRANDE ARMÉE, 5 Dywizja Kawalerii gen.Lorge (w składzie 5 korpusu marszałka Lannesa), list wysłany 6.VII w przeddzień powstania Księstwa Warszawskiego, powołanego przez Cesarza Napoleona do życia traktatem pokojowym w Tylży, zawartym po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Frydlandem 14.VI; pięć dni później wprowadzono zawieszenie broni (19.VI), a traktat podpisano w dniach 7-9.VII; list z "pola walki", napisany 6.VII przez żołnierza (czy raczej oficera) do Francji; bardzo ciekawa treść nawiązująca do historycznych wydarzeń i ziem polskich, mówiąca między innymi o wzięciu do niewoli pułkownika kozaków w okolicach miejscowości Visokie (Wysokie Mazowieckie), jego protestach mówiących coś o zawieszeniu broni, odesłaniu go dla pewności na tyły, a po oficjalnym potwierdzeniu wiadomości o zawieszeniu broni, o wycofaniu się za Narew; czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 31 GRANDE ARMÉE, odręczna adnotacja o wysokości porta; kompletny historyczny dokument w idealnym stanie zachowania; dołączony angielski opis fascynującej treści listu.


3 600 PLN
9076

1809 Królestwo Westfalii (1807-13); kompletny list wysłany 4.VI z Hagen do Rygi, nadawca listu Johann Elbers był założycielem wielkiej fabryki włókienniczej w Hagen; nazwa miejscowości nadania "Hagen" i wysokość porta "12" wpisane ręcznie czerwonym atramentem; na odwrocie francuski stempel graniczny "9. JUIN 1809"; list przeszedł tranzytem przez Prusy i dalej wielkim traktem Lipawa - Mitawa - Ryga przez niedawno zagarnięty obszar III zaboru rosyjskiego; stąd brak stempla granicznego Księstwa Warszawskiego, walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
9077

1810 Księstwo Warszawskie, obwoluta listu do Dyrekcji Poczty w Warszawie, rzadki stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Międzyrzeczu na trasie Berlin - Warszawa, stempel użyty prawdopodobnie bez naliczania opłat pocztowych z racji korespondencji pomiędzy urzędami pocztowymi zwolnionymi z opłat pocztowych, na odwrocie przełamana pieczęć lakowa nadawcy z godłem i napisem "GENERAL POST AMT GA....", rzadkie użycie stempla już w 1810 roku, list napisano 7 grudnia 1810 roku, a z notatki wewnątrz listu rozpatrywano jego treść w Warszawie 17 grudnia 1810 roku.


4 500 PLN
9078

1811 Księstwo Warszawskie, kompletny składany list z Paryża do Krakowa, bardzo rzadki stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Krakowie na trasie Wiedeń - Kraków - Warszawa, stempel z wpisanymi opłatami Porta zagranicznego 10 groszy srebrem i Porta krajowego w wysokości 1 złoty 7 groszy, bardzo rzadki stempel znany w pojedynczych egzemplarzach, bardzo ładny stan zachowania.


10 000 PLN
SOLD
9079

1812 około, obszar I Rzeczypospolitej - DORPAT, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim DORPAT (Dobin 40.2.07.1.02), czytelnie odciśnięty na liście do Rygi; w 1582 miasto weszło w skład Rzeczypospolitej po pokonaniu cara Iwana Groźnego, król Stefan Batory nadał miastu flagę w polskich barwach narodowych, od 1598 miasto było stolicą województwa dorpackiego, w 1601 szwedzka armia obległa i zdobyła miasto, w 1603 wojska polskie odzyskały miasto, a w 1625 Dorpat ponownie opanowali Szwedzi i już nie powrócił on do Rzeczypospolitej; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; walor w dobrym stanie zachowania (przebarwienia).


240 PLN
9080

1818 około, list wysłany 23.NOV z Legnicy do Szprotawy (Sprottau), dwuwierszowy stempel nadawczy LIEGNITZ; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
9081

1820 około, kompletny rekomendowany niedatowany list wysłany z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa adresowany "Antoniemu Hrabi Stadnickiemu"; czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 9 FEBRUARII, adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych: "30", "46", na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa; walor w dobrym stanie zachowania.


300 PLN
9082

1820 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym ze znakiem wodnym i odciśniętą okrągłą pieczęcią z godłem "ZWEY G: GROSCHEN" wysłany 24.V z Kętrzyna do Okonka (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy RASTENBURG 24.MAI; adnotacje dotyczące opłat; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
9083

1823 koperta listu wysłanego z Wilna do Warszawy najpewniej do Marii Księżnej Druckiej-Lubeckiej Scypionowej żony Franciszka Ksawerego w tym czasie ministra skarbu Królestwa Polskiego, dwuwierszowy stempel nadawczy WILNA No 4. OKTOBRA 1823, dwuwierszowy stempel pocztamtu pogranicznego Królestwa Polskiego - ALEXOTA 17 OCTOB:, na froncie wpisano brązowym atramentem cyfrę "3", a niebieskim liczbę "30" (gr) - opłata za przesłanie listu na terenie Królestwa Polskiego, na odwrocie brązowym atramentem wpisana liczba "21." oznaczająca numer kolejny przesyłki na cedule; całość w doskonałym stanie zachowania.

Pograniczny urząd pocztowy w Aleksocie funkcjonował od 1819 do 1824 roku, był to - jak to określił M.Czernik - "urząd wędrujący", cytat z jego monografii Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851: "[...] wędrującym urzędem był urząd pograniczny funkcjonujący początkowo w miejscowości Preny [...]. Powstał on w 1816 r., na miejsce istniejącej poprzednio stacji pocztowej, w związku ze zmianą głównego kierunku traktu pocztowego do Petersburga. Dotychczas do stolicy Cesarstwa jeździło się przede wszystkim przez Grodno lub Białystok, jednak po utworzeniu Królestwa Polskiego postanowiono przenieść główny ruch pocztowy między Warszawą a Petersburgiem na Kowno. [...] Po wyprostowaniu traktu na odcinku między Mariampolem a Kownem Preny znalazły się na uboczu; tamtejszy urząd pocztowy pograniczny przeniesiono więc w 1817 r. do Kalinowa [...]. W 1819 r. dokonano następnego przeniesienia do Aleksoty (obecnie dzielnica Kowna), położonej na lewym brzegu Niemna na wprost dawnego Kowna. [...] W urzędzie pocztowym w Aleksocie dokonano w 1824 r. nadużyć, choć nie wiadomo jakiego rodzaju, w każdym bądź razie były one związane z bliskością granicy. Kiedy wieść o tym dotarła do cesarza, zażądał on cofnięcia w głąb kraju urzędów pocztowych leżących na granicy i oddania ich pod dokładniejszą kontrolę władz pocztowych. Z tego powodu przeniesiono w 1823 r. urząd pocztowy z Aleksoty do Wejwer.". Przesyłki ze stemplami pogranicznego urzędu pocztowego w Aleksocie są bardzo rzadko spotykane i znane zaledwie w kilku egzemplarzach.


4 000 PLN
9084

1825 po, list wysłany z miejscowości Widuchowa do Szczecina, dwuwierszowy stempel nadawczy FIDDICHOW 27 8, na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć urzędowa z godłem "KOENIGL.KREIS.GER.COMMISSION FIDDICHOW"; doskonały stan zachowania.


50 PLN
9085

1825 list wysłany 2.VIII z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości i data wysyłki wpisane ręcznie.


40 PLN
9086

1826 kompletny list wysłany 14.XI z Koszalina do miejscowości Szczecinek (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN 14.NOV., papier z dekoracyjnym znakiem wodnym; całość w dobrym stanie zachowania.


50 PLN
9087

1827 kompletny list z pełną treścią wysłany z niewielkiej miejscowości Miejska Górka do Wschowy (Fraustadt), dwuwierszowy czarny stempel nadawczy GÖRCHEN 17/10, adnotacja "Franco" z dopisaną czerwonym atramentem cyfrą "2"; na odwrocie pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
9088

1827 list tzw. "obciążony" (adnotacja "przytym Złł 50. w patce opieczętowej Sub. Signo K.W.M."), wysłany 23/11 z Rawy do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą, w tym dwucyfrową roczną; przesyłka w pełni opłacona przez nadawcę - dopisek Franco, a poniżej adnotacja urzędnika "franco 105 gr"; adnotacje dotyczące przesyłek dołączonych do listu "List 2/", "pieniądz 14/" i "300/11"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (na odwrocie dwa niewielkie ślady pozostałości podklejenia taśmą samoprzylepną).


400 PLN
9089

1827 kompletny składany list z Pilzna do Bochni.


80 PLN
9090

1829 koszulka list wysłanego 1.VI ze Strzelna przez Inowrocław do Bydgoszczy, rzadki duży dwuwierszowy stempel nadawczy STRZELLNO (Feuser 350.-), dodatkowo na froncie odciśnięto stempel urzędu tranzytowego INOWRAZLAW; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


160 PLN
9091

1831 kompletny list urzędowy wysłany z Łańcuta do Przeworska, czarny łukowy z datą stempel nadawczy LANCUT 31 AUG, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEWORSK 1 SEP i zalepka nadawcy; papier ze znakiem wodnym - HEINZENDORF J.D.; wewnątrz stempelek własnościowy EMIL GĄSKA; dobry stan zachowania.


200 PLN
9092

1832 list urzędowy wysłany 1.IV ze Lwowa do Przeworska, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy Lwów, dopisek "Exoffo" do oznaczania korespondencji urzędowej, poniżej "franco"; na odwrocie efektowna sucho tłoczona zalepka listowa, przerwana, ale w dobrym stanie zachowania, doskonale widoczne detale rysunku godła i inskrypcja wokół niego.


60 PLN
9093

1833 kompletny z pełną treścią list urzędowy (datowany 2 maja) wysłany ze zbiornicy listów w Jaworowie do Przemyśla, czarny obwódkowy owalny stempel nadawczy IAWOROW; czerwoną kredką zaznaczono wagę przesyłki - półtora łuta; papier ze znakiem wodnym - POTHELOS; na odwrocie zalepka nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
9094

1833 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym z odciśniętą okrągłą pieczęcią "SECHS-KREUTZER L" z suchym tłoczeniem, wysłany z Sieniawy do Przemyśla, czarny jednowierszowy ramkowy stempel nadawczy SIENIAWA, data nadania w formie ułamka "8/2. 33." dopisana ręcznie, na dole adnotacja dotycząca wagi - 1 1/4 łuta, ukośne kreślenie na krzyż czerwoną kredką, a na odwrocie wpisana cyfra 4; papier ze znakiem wodnym - BRODY i herbem Pilawa; bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
9095

1833 PORTO ZAGRANICZNE, kompletny składany list z Słupcy do Niemiec, na odwrocie dwuwierszowy stempelek "Porto Zagr. / Gr" z ręcznie wpisana wysokością opłaty "86", list zwrócony do nadawcy, liczne ciekawe adnotacje opłat i stempli tranzytowych, bardzo ciekawa przesyłka w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 800 PLN
9096

1834 list wysłany ze Środy do Poznania, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy SCHRODA 8/6; całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


40 PLN
9097

1834 list prywatny z treścią wysłany 4/12 z Zgierza do Warszawy, jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, z dopisaną - co rzadkie - pełną, w tym roczną, datą wysyłki; adnotacja w lewym dolnym rogu "porto opłacone", a obok wpisana wysokość opłaty "30" gr; dodatkowy dopisek dotyczący trasy wysyłki "przez Łowicz"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
9098

1834 list wysłany 18 1 z Warszawy do Lwowa, czerwony stempel nadawczy typu IIIC o średnicy 20 mm; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie pieczęć nadawcy z orłem i stempel odbiorczy łukowy z datą LEMBERG 21 Jan 834; papier z dekoracyjnym znakiem wodnym - siedząca postać z włócznią i lew z mieczem z napisem PRO PATRIA; dobry stan zachowania.


150 PLN
9099

1834 kompletny z pełną treścią list wysłany z Ostrowi Mazowieckiej do Ostrołęki, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA - OSTROW, data nadania w formie ułamka "28/7 34" dopisana ręcznie; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie pieczęć nadawcy z orłem "KROLESTWO POLSKIE BURMISTRZ M.OSTROWI"; papier ze znakiem wodnym - CK ROSEWO i okrągłym medalionem z "kolcami"; całość w dobrym stanie zachowania.


400 PLN
9100

1835 obwoluta listu z magistratu we Lwowie do Przemyśla, obwoluta użyta powtórnie - wewnątrz stempel nadawczy z Rzeszowa.


80 PLN
9101

1835 kompletny z pełną treścią list urzędowy (datowany 12 listopada) wysłany z Jasła do Przemyśla, czarny obwódkowy owalny z ozdobnikami stempel nadawczy IASLO; czerwoną kredką zaznaczono wagę przesyłki - pół łuta; na odwrocie zalepka nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
9102

1835 list urzędowy (datowany 23 maja) wysłany z Sambora do miejscowości Walawa, czarny obwódkowy owalny stempel nadawczy SAMBOR; zaznaczono wagę przesyłki - pół łuta; na odwrocie nietypowa - czarna - zalepka nadawcy; słabszy stan zachowania (wewnątrz ubytki papieru, ślady korników).


200 PLN
9103

1835 list urzędowy (datowany 30 września) wysłany ze zbiornicy listów w Sanoku do Przemyśla, czarny obwódkowy owalny stempel nadawczy SANOK; zaznaczono wagę przesyłki - pół łuta; papier ze znakiem wodnym - sześcioramienna gwiazda; dobry stan zachowania.


150 PLN
9104

1836 kompletny z pełną treścią list urzędowy (datowany 7 listopada) wysłany ze Lwowa do Przemyśla, czarny jednowierszowy stempel nadawczy LEMBERG, zaznaczono wagę przesyłki - pół łuta; na odwrocie zalepka nadawcy z dodatkową, co rzadkie, pieczęcią lakową; bardzo dobry stan zachowania.


180 PLN
9105

1836 kompletny list (datowany 3 lipca) wysłany z Przemyśla do Sambora, nadawca wpisał i podkreślił nazwę miejscowości, z której przesyłka została wysłana, dodatkowo odciśnięto czarny jednowierszowy w ramce stempel nadawczy PRZEMYSL, list na froncie przekreślono ukośnie; słabszy stan zachowania (ślady korników).


150 PLN
9106

1836 kompletny z pełną treścią list urzędowy (datowany 9 maja) wysłany z Rawy Ruskiej do Przemyśla, czarny obwódkowy owalny stempel nadawczy RAWA RUSKA; dokładnie określono drogę pocztową "per Rawa, per Żółkiew, per Lemberg"; papier ze znakiem wodnym - MACEROF i krzyżem maltańskim; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
9107

1837 kompletny składany list z Rzeszowa do Lwowa, stempel nadawczy Rzeszowa nr 1 i odbiorczy stempel z Lwowa nr 10 według Adamczyka i Bartkego.


260 PLN
9108

1838 list z pełną treścią wysłany z Gostynia do Rawicza, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy GOSTYN 7/9; dopisek "Portofreie Justiz Sache" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, ponieważ było to często nadużywane (szczególnie w przypadku listów z sądów), 1.I.1838 wprowadzono pierwsze stemple imienne dla urzędników prowadzących korespondencję, a od 30.XI.1852 obowiązek ich stosowania na wszystkich listach sądowych - tu stempelek "SARG.", papier ze znakiem wodnym - litery SAGAN; na odwrocie czerwonym atramentem wpisana waga przesyłki "1 1/2" łuta i pieczęć urzędowa z godłem "KOEN.PR:LAND U.STADT.GERICHT.GOSTYN"; dobry stan zachowania.


100 PLN
9109

1838 kompletny list - okólnik z pełną, wydrukowaną na papierze ze znakiem wodnym, treścią wysłany 3/4 z Kwidzyna do Szczecinka; okrągły stempel nadawczy MARIENWERDER, dopisek "Portofreie Justiz Sache" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, ponieważ było to często nadużywane (szczególnie w przypadku listów z sądów), 1.I.1838 wprowadzono pierwsze stemple imienne dla urzędników prowadzących korespondencję, a od 30.XI.1852 obowiązek ich stosowania na wszystkich listach sądowych - tu stempelek "HOHMANN" w ramce; na odwrocie stempelek nadejścia z 9 4; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
9110

1838 kompletny list wysłany z miejscowości Bobolice do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BUBLITZ 16.8, na odwrocie stempelek nadejścia 17 8; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
9111

1838 kompletny z pełną treścią list urzędowy (datowany 17 maja) wysłany z Krosna do Przeworska, czarny jednowierszowy stempel nadawczy KROSNO, zaznaczono wagę przesyłki - pół łuta; na odwrocie zalepka nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
9112

1840 list z treścią wysłany 21.V z miejscowości Weisskirchen do Przeworska, na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEWORSK/ 24 MAY; z kolekcji S.Rosińskiego.


50 PLN
9113

1840 około, list wysłany z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau); czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU 14.AUG; papier z dekoracyjnym znakiem wodnym przedstawiającym głowę króla pruskiego w medalionie i podpisem "F.WILHELM.III.",na odwrocie sucha pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN