The auction will start on 14.04.2023

Auction 102. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7632

1939 Pierwszy lot Warszawa-Bejrut, list wysłany 2.III z Bejrutu do Warszawy na poste restante, ładna odbitka stempla okolicznościowego lotu "1-er SERVIC AERIEN BEYROUTH-ATHENES-VARSOVIE 2-MARS-1939"; znaczek dopłaty za 10 gr - opłata za poste restante, przesyłka niepodjęta, zwrócona do nadawcy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (brak tylnej klapy).

Fi.141c
Mi.P93
200 PLN
8428

2007 karty pocztowe czyste, rocznik - 26 sztuk (Fi.80.-).


120 PLN
8430

1918 list lotniczy z Wiednia do Lwowa nadany 4.7.18, na froncie stempel odbiorczy "Flugpost - Poczta Lotnicza Lemberg 1 - Lwów 1", koperta w słabym stanie.

Fi.22b
80 PLN
8431

1918 list lotniczy z Wiednia do Lwowa nadany 24.4.18, na froncie stempel odbiorczy "Flugpost - Poczta Lotnicza Lemberg 1 - Lwów 1".

Fi.22b
100 PLN
8432

1918 list lotniczy z Wiednia do Lwowa nadany 4.7.18, na odwrocie stempel odbiorczy "Flugpost - Poczta Lotnicza Lemberg 1 - Lwów 1", koperta w słabym stanie.

Fi.22b
100 PLN
8433

1918 list lotniczy z Wiednia do Lwowa nadany 12.9.18, na odwrocie stempel odbiorczy "Flugpost - Poczta Lotnicza Lemberg 1 - Lwów 1".

Fi.22b
120 PLN
8434

1918 Poczta wojskowa Wiedeń - Kraków - Lwów - Kijów, wycinek koperty przesłanej 17.IV ze Lwowa ofrankowanej znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie.


Mi.225-27x 
80 PLN
8435

1921 bardzo wczesny i rzadki lotniczy list polecony z warszawy wysłany 15.7.21 do Francji, stempelek "Par avion" i opłaty lotniczej "Perçu fres ........ mks. .........", katalog Fischer 1.700,- zł.

Fi.8f
800 PLN
SOLD
8436

1921 list lotniczy z Pragi do Krakowa, list przewieziono pierwszym lotem na trasie Praga - Warszawa 24.IV.1921, naklejka specjalna lotu, na odwrocie stemple odbiorcze, bardzo rzadkie.

Fi.9b
3 200 PLN
8437

1923 "C.F.R.N.A." ekspresowy polecony list lotniczy wysłany 27.IX z Warszawy do Zurychu, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z dopisaną należności "6000", stempelek "Par avion", na odwrocie datownik odbiorczy ZURICH z 3.X; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.137-40, 143, 164
Mi.173-78, 181, 182
1 200 PLN
8438

1923 lotniczy list polecony z Warszawy do Gdańska, opłatę za przesyłkę lotniczą pobrano gotówką - stempel "Perçu fres ........ mks. ........" w ramce z ręcznie wpisana kwotą 200 mk, stempel z Gdańska "Mit Flugpost befördert / Flugpostamt Danzig", kartka nie doręczona zwrócona do nadawcy.

Fi.96h
350 PLN
8439

1924-25 Znaczki składkowe LOPP - Warszawa - Śmigło i Skrzydła, znaczki czyste za 1 gr. w kolorze pomarańczowym i za 50 gr. w kolorze niebieskim, jako dodatek do najrzadszego - za 1 zł w kolorze fioletowym (Fi.cena amatorska), lekkie ślady podlepek.

Fi.17 (11, 16)
800 PLN
8440

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
8441

1925 "AEROLOT"/"AEROLLOYD" połączenie Lwów-Warszawa-Gdańsk, list ze Lwowa do Warszawy nadany 11.IX na terenie Targów Wschodnich we Lwowie, znaczki skasowane datownikiem okolicznościowym "LWÓW TARGI WSCHODNIE" z wyróżnikiem "b" (Myślicki 21 007), dodatkowy stempel "Targi Wschodnie 5-15-IX-1925 POCZTA LOTNICZA POSTE AERIENNE" (Myślicki 25 207 - najwyższy stopień rzadkości D), na odwrocie datownik odbiorczy z 12.IX i ramkowy stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; stempelek własnościowy "H.Górny"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.33b
400 PLN
8442

1925 "CIDNA" połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Innsbruck-Zurych-Bazylea-Paryż, list lotniczy wysłany 16.VI z Warszawy do Zurychu, dodatkowy fioletowy stempel "Pierwszym Lotem Warszawa Zürich/ Par Prémier Vol Varsovie-Zürich"; stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "6", stempelek "Par avion", na odwrocie datownik odbiorczy ZURICH 17.VI.25; jedna z najrzadszych polskich przesyłek lotniczych - lotem tym przewieziono zaledwie 40 sztuk poczty!!! całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.36b
3 600 PLN
8443

1925-35 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa, wszystkie w bardzo dobrym stanie, jedna ze śladem po podlepce.


200 PLN
8444

1925-38 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


300 PLN
8445

1926 "AEROLOT" list lotniczy (druki) wysłany 13.II z Krakowa do Warszawy, przesyłka opłacona 5 gr + opłata lotnicza 20 gr, stempelki "Poczta Lotnicza Kraków 1." i "Par avion"; na odwrocie datownik odbiorczy WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "2c" i stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.209I, 210I, 217, 218
Mi. 225, 226, 237I, 238I
200 PLN
8446

1926 karta pocztowa (druki) przesłana 5.VIII z Krakowa pocztą lotniczą do Wiednia, a stamtąd poczta zwykłą do Schwarzenbach, stempel tranzytowy Wiedeń i datownik odbiorczy; stempelki "Poczta Lotnicza Kraków 1.", "Par avion", "Poste aerienne"; bardzo dobry stan zachowania (bez tekstu na odwrocie).


250 PLN
8447

1927 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Pradze, nowodruk specjalnej nalepki dla przesyłek balonowych, przesłanych dwoma polskimi balonami w czasie tych zawodów; przeznaczony dla balonu "Lwów", łączny nakład oryginalnych nalepek wynosił 352 sztuki z czego 48 sztuk nieząbkowanych, każdy z balonów zabrał do swojej gondoli po 50 kart w tym 10 z nalepkami nieząbkowanymi; oferowany tu nieząbkowany nowodruk sporządzono w kolorze ceglastym na białym, grubym papierze; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.(2b)
250 PLN
8448

1927 list przesłany poczta lotniczą na trasie Lwów - warszawa z okazji Targów wschodnich we Lwowie, naklejka okolicznościowa targów i liczne stemple pomocnicze, na odwrocie stempel odbiorczy z warszawy i stempelek "Nadeszło pocztą lotniczą".

Fi.55
200 PLN
8449

1927 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Pradze, nowodruki specjalnych nalepek dla przesyłek balonowych, przesłanych dwoma polskimi balonami w czasie tych zawodów, nalepki w pierwszej kolumnie przeznaczone dla balonu "Warszawa", w drugiej dla balonu "Lwów".


350 PLN
8450

1928 III Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, karta polecona (Fi.+450.-) z nieząbkowaną nalepką dodatkowej opłaty sporządzoną w nakładzie zaledwie 300 sztuk, przewieziona balonem "Poznań", który lądował w miejscowości Kuźnica, gdzie ostemplowano znaczki i dostawiono stempelek polecenia z dopisanym numerem 11; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.3b
1 200 PLN
8451

1928 list lotniczy z Warszawy do Lwowa, znaczek skasowany 23.II datownikiem okolicznościowym "I.A.T.A. ZJAZD w LUTYM 1928 w WARSZAWIE" (Myślicki 28 001), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych "Association Internationale du Trafic Aerien a Varsovie" (Myślicki 28 202) oba stemple o najwyższym stopniu rzadkości - D, oraz "SAMOLOTEM" i "POBRANO/PERÇU zł... gr..." z dopisaną kwotą "5"; na odwrocie datownik WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z wyróżnikiem "b" z dnia 23.II, na froncie datownik odbiorczy LWÓW 1 z wyróżnikiem "2l" i stempelek lotniczy "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ."; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.59
400 PLN
8452

1928 Poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, list polecony (przesyłka o numerze 60) ofrankowany m.in. paskiem znaczków z bloku 1 wysłany 4.V do Wiednia, dodatkowy stempel "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique" (Myślicki 28 203 - stopień rzadkości C); kasownik odbiorczy na froncie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.60; 235-236
1 000 PLN
8453

1928 znaczek składkowy L.O.P.P., Warszawa Komitet Społeczny - śmigło i skrzydła, znaczek za 50 gr w kolorze niebieskim na liście lotniczym wysłanym 22.2.28 z Warszawy do Lwowa, znaczki skasowane datownikiem nadawczym WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY; na froncie stemple: do oznaczania opłaty lotniczej, "SAMOLOTEM" i "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ.", na odwrocie datownik odbiorczy.


300 PLN
8454

1929 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - nowe godło LOPP, znaczek kasowany za 5 gr. w kolorze pomarańczowym, znaczek za 50 gr. jako dodatek.

Fi.27, (29)
20 PLN
8455

1929 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Katowice, przewieziono 210 listów, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.81
170 PLN
SOLD
8456

1929 pierwszy lot na trasie Kraków - Katowice, list nadany 10.1.29, stempelek "Poczta Lotnicza KRAKÓW 1" i stempel z rysunkiem gołębia i napisem "I Lot Pocztowy Kraków - Katowice 10-I-1929", na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.83
220 PLN
8457

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, okolicznościowy czerwony stempelek z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań", 1.VI lotem tym przewieziono zaledwie 80 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania; sygnowany R.Tocila, gwarancja Vaumund PP.

Fi.93a
400 PLN
8458

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
8459

1929 otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.6.29 I lot Poznań - Bydgoszcz, list lotniczy przesłany na trasie Poznań - Bydgoszcz, na odwrocie stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; lotem tym przesłano zaledwie 150 listów.

Fi.93d
220 PLN
8460

1929 list z otwarcia linii lotniczej z Katowic przez Poznań, Bydgoszcz do Gdańska wysłana z Gdańska do Poznania w ilości tylko 150 sztuk.

Fi.93h
360 PLN
8461

1929 otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.6.29 I lot Bydgoszcz - Katowice, list lotniczy przesłany na trasie Bydgoszcz - Katowice, stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą", na odwrocie stempel odbiorczy, lotem tym przesłano zaledwie 150 listów.

Fi.93k
200 PLN
8462

1929 otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.6.29 I lot Bydgoszcz - Katowice, list lotniczy przesłany na trasie Bydgoszcz - Katowice, stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą", na odwrocie stempel odbiorczy, lotem tym przesłano zaledwie 150 listów.

Fi.93k
220 PLN
8463

1929 Szwajcaria, rzadka karta lotnicza prywatnego nakładu wydana z okazji Międzynarodowego Meetingu Lotniczego Zurich 1927, dofrankowana i przesłana 5.X pocztą lotniczą z Zurychu do Bazylei, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
8464

1929 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, nalepka propagandowa z napisami w języku angielskim na której dokonano przedruków "Międz.Zawody Balonów" wraz z sylwetką balonu z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Poznaniu, czyste, dobry stan zachowania (dwie naturalne fałdki w papierze).


40 PLN
8465

1929 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, nalepka propagandowa z napisami w języku polskim na której dokonano przedruków "Międz.Zawody Balonów" wraz z sylwetką balonu z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Poznaniu, czyste, dobry stan zachowania.


40 PLN
8466

1930 Polska-Ameryka, list lotniczy z Warszawy do Peoria przesłany lotem Warszawa-Chicago (przewieziono 53 sztuki poczty), znaczki skasowane 29 V datownikiem WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany wyłącznie tego dnia "U.S.A.-Canada-Cuba-Mexico-Panama-Peru-Polska I Lot Pocztowy First Flight" (Myślicki 30 201 - najwyższy stopień rzadkości D); na odwrocie adnotacja odbiorcy "Received at Peoria, Ill June, 10, 1930 P.F.Robertson"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy B.B.JOFFE.

Fi.100b
750 PLN
SOLD
8467

1930 Szwecja, I lot Kalmar - Sztokholm, list lotniczy wysłany 2.6, kasownik odbiorczy.


Mi.175, 213 
50 PLN