The new auction will start soon

Auction 102. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
258

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Skierniewic z cyfrą 211 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.


Mi.15y
300 PLN
259

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Granicy z cyfrą 175 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.


Mi.15y
120 PLN
260

1865 list z Zawichostu do Tulonu, znaczki rosyjskie w tym rzadki na korespondencji znaczek za 30 kop. stemplowane kasownikiem numerowym 114 z Zawichostu, Bojanowicz 6 punktów w 10 punktowej skali rzadkości, miejscownik, liczne stemple tranzytowe, walor w słabym stanie, pomimo tego dekoracyjny i przede wszystkim bardzo rzadki.


Mi.18, 20, 23 
4 500 PLN
261

1865 kompletny list zagraniczny wysłany 10.VIII z Warszawy do Bordeaux, na papierze firmowym z tłoczonym napisem "Robert Buhrke Warschau", owalny mały (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły stempel ambulansowy, określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN uber EISENB. POST-BUR.XI/ PORTO/ II", stempel przejścia granicznego w Achen "P33" i francuski stempel "11" - jedenaście centymów, które to pobierano od odbiorcy, francuskie stemple tranzytowe i odbiorczy na odwrocie 13.VIII, pięknie udokumentowany obieg i dobry stan zachowania.


360 PLN
262

1866 Królestwo Polskie, pionowa parka znaczków rosyjskich za 1 kop. wydania z 1865 roku na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważnionych polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.240+1000.-), znaczki tego wydania bardzo rzadko zachowane są w ładnym stanie bez ubytków rysunku.

Fi.12y
400 PLN
SOLD
263

1866 Królestwo Polskie - MNIÓW, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 190 - Mniów, ma on bardzo wysoki stopień rzadkości - 8 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza (Fi.+3250.-);

Fi.21x
Mi.21x 
2 800 PLN
264

1866 obwoluta listu z Warszawy 31.8.66 do Wiednia, trójkolorowa frankatura, znaczki unieważniono stemplem z literami BW w okręgach ekspedycji pocztowej na Dworcu Warszawskim, datownik "EKSPEDYCYA POCZTOWA // DWORZEC WARSZAWA 31/8", austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE, na odwrocie stemple tranzytowe z Szczakowej i granicy, oraz odburczy z Wiednia.


Mi.12, 13, 15
1 400 PLN
SOLD
265

1866 lub po, Królestwo Polskie, obwoluta składanego listu z Żelowa do Łaska, znaczek unieważniony unikalnym kasownikiem numerowym z Żelowa z numerem 336 w czterech okręgach, urząd pocztowy otwarto 1 sierpnia 1865 już po wycofaniu pierwszego polskiego znaczka, najwyższy stopień rzadkości według M.Bojanowicza, dwujęzyczny miejscownik z ręcznie wpisana obok datą nadania listu "30/5", ani znaczków z tym kasownikiem, a tym bardziej listów nie posiadały największe zbiory Królestwa Polskiego; Bojanowicza, Rachmanowa, Mazepy, Mertensa i innych, list w pięknym stanie pomimo poziomego zagięcia, czyste i wyraźne odbitki stempli, absolutny rarytas Królestwa Polskiego, fotoatest Pelc.


Mi.15
38 000 PLN
266

1866 wycinek listu z Płocka stemplowane polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach, znaczek za 3 kop. z błędem poddruku w kształcie trójkątów zamiast trójek jak dla znaczka za 5 kopiejek.


Mi.18x, 19xF, 21x
1 800 PLN
267

1866 list na kopercie z wydrukowanym znakiem opłaty z Rosji do Warszawy, datownik i godzinni odbiorczy z Warszawy.


Mi.U10
400 PLN
268

1866 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 31.1 z Warszawy do Płocka, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC (PZP nr 398k), przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej, na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.


380 PLN
269

1867 MAŁE DT - DROGA TERESPOLSKA; powstała w 1867 roku, szybko połączona z Koleją Moskiewską i Kijowem; linie związane z Koleją Terespolską stanowiły ważne militarnie połączenie zespołu twierdz wołyńskich (Równe, Dubno, Łuck) z twierdzami Brześć i Warszawa, a po wybudowaniu Kolei Nadwiślańskiej także z twierdzami Dęblin i Modlin; Kolej Terespolska stała się kluczowym ogniwem planu Milutina-Obruczewa i późniejszym Suchomlinowa, gdyż umożliwiała szybkie zaopatrywanie frontu posiłkami z głębi Rosji, przesyłki cywilne z tej linii są bardzo rzadkie, a z raz skasowanym znaczkiem unikalne, nieliczne znane znaczki są najczęściej podwójnie skasowane, ale w tym przypadku wyjątkowo nie musi to oznaczać to oszustwa na szkodę poczty; w "Filateliście" nr.4 z 1962 roku M.A.Bojanowicz pisze: 1) urzędnicy otrzymujący przesyłki do przewiezienia, w większości wypadków opatrywali je dodatkowo stemplem „D.T." dla oznaczenia, że przewożono je koleją. Było to ważne, szczególnie w pierwszym okresie kursowania kolei tylko na odcinku Warszawa — Siedlce. Przesyłki przewożono koleją na tym odcinku do Siedlec, zaś do Terespola i z Terespola do Siedlec przewożono je pocztą konną. Być może dla kontroli przewozu koleją przesyłki opatrywano stemplem „D.T." 2) druga możliwość to kasowanie podwójne jako wynik fałszerstwa na szkodę poczty. Znaczyło by to, że nieuczciwi urzędnicy przewożący pocztę zdzierali nieskasowane znaczki, nalepiając na to miejsce użyte już poprzednio i stemplując je posiadanym stemplem „D.T.", stempel DT znany jest w dwóch rozmiarach 4,5 (mały) i 6 (duży) mm., oferowany znaczek to ten drugi przypadek, najpierw został unieważniony datownikiem rosyjskim "С.П......РГЪ / 1 ДЕК.", a potem małym datownikiem "DT"; Z.Mikulski komentując wycenę katalogu Fischera w "Filatelistyce" nr.2 z 1997 roku napisał Kasownik ambulansowy "D.T." - na trasie kolei Warszawa- Terespol, bardzo rzadki; na znaczku 1.000 zł, na liście 3000-4000 zł (brakuje w moim zbiorze, chętnie kupię nawet po wyższej cenie).

Fi.15y
8 000 PLN
270

1867 Królestwo Polskie - EXPEDYCYA POCZT w WAGONIE 5; list zagraniczny wysłany 16.7 z Warszawy do Neuilly-sur-Seine pod Paryżem; nadany w Głównym Urzędzie Pocztowym, datownik Warszawa typu IIIC, ekspediowany ambulansem na linii Kolei Warszawsko-Bydgoskiej, na odwrocie stempel ambulansowy EXPEDYCYA POCZT w WAGONIE 5, pruski okrągły kolejowy stempel graniczny: "AUS RUSSLAND über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO" z 16.7 i odbiorczy Neuilly-sur-Seine z 19.7; na froncie stempelki: pruski "P.38." - opłacony przez nadawcę, francuski "99", tranzytowy "PREUSSE ERQUELINES i dodatkowo owalna kaszetka nadawcy LEOPOLD KRONENBERG w WARSZAWIE oraz odbiorcza francuskiego notariusza; spośród ośmiu stempli ambulansowych tylko w wagonach 5 i 6 słowo EXPEDYCYA było pisane przez X; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


3 600 PLN
271

1867 kompletny składany list (rozłożony do ekspozycji) z Warszawy do Paryża, opłata gotówkowa, stemple tranzytowe, graniczne i odbiorcze.


500 PLN
272

1868 Królestwo Polskie - KASOWNIK ZASTĘPCZY, koszulka listu z Warszawy do Siedlec opłaconego rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1865 roku na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, drukowanym na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; znaczek unieważniono zastępczo stemplem warszawskiej poczty miejskiej ВАРШАВА / 5чП z dnia 12.12.1868 według kalendarza juliańskiego, zwykle stosowanym jako godzinnik odbiorczy; jako kasownik zastępczy stempel ten był używany sporadycznie; znany jest w tej formie z kilku listów; na każdym z godziny 5 po południu i zawsze z drugą odbitką obok jako datownikiem nadawczym, na froncie stemple odbiorcze z Siedlec z dni 25 i 28.12. według kalendarza gregoriańskiego; trudno uzasadnić zastosowanie tego stempla jako kasownika na listach zamiejscowych, prawdopodobnie użyto go na korespondencji dostarczonej do urzędu tuż przed ekspedycją przesyłek, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.15y
Mi.15y
3 600 PLN
273

1868 Królestwo Polskie - ŁYSZKOWICE, koszulka listu z Łyszkowic do Warszawy opłaconego rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1865 roku na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, drukowanym na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 331 - Łyszkowice, w ekspedycji pocztowej na krótkim bocznym trakcie ze Skierniewic; ma bardzo wysoki 9 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza, na polskim znaczku to numer nieznany, gdyż ekspedycję otwarto 15.5.1865 roku, kiedy był on już wycofany z obiegu; po prawej dwujęzyczny ramkowy stempel nadawczy ЛЫШКОВИЦЕ / ŁYSZKOWICE typu VIIIB z ręcznie wpisaną datą 31/5, na odwrocie dwujęzyczny okrągły datownik odbiorczy ВАРШАВА / WARSZAWA z 1/6, a na nim okrągły godzinnik 8/R, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.15y
Mi.15y
7 000 PLN
274

1868 około, list pieniężny z Łęczycy nadany 14 czerwca do Rządu Gubernianego w Warszawie, koperta zabezpieczona dobrze zachowanymi pocztowymi pieczęciami lakowymi: na środku z godłem i trąbkami "EXPEDYCYA POCZ ŁĘCZYCY" i czterema "POWIAT ŁĘCZYCKI POMOCNIK NACZELNIKA", na odwrocie bardzo rzadki stempel odbiorczy z Warszawy w ośmiokątnej ramce typ VI, koperta w bardzo dobrym stanie zachowania.


3 600 PLN
275

1869 Królestwo Polskie - TARYFA DO BLISKICH REJONÓW PRUS; koszulka listu do Poznania, opłaconego według taryfy do rejonów przygranicznych parką znaczków rosyjskich za 5 kop. wydania z 1866 roku, rzadką odmianą z szaroniebieskim tłem, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 o ząbkowaniu 14,5:15; znaczki unieważniono polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa typu VI, obok mały datownik nadawczy z 28.3, stempelki: nadawcy i informujący o całkowitym opłaceniu przez niego przesyłki FRANCO oraz pruski okrągły stempel ambulansowy: "AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BÜR.XI/ FRANCO" (Feuser +150 DM); na odwrocie poznański stempelek odbiorczy z 29.3.69; frankatury wielokrotne spotyka się w tym okresie niezmiernie rzadko, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.20bx
Mi.20xb 
3 200 PLN
276

1870 Królestwo Polskie - BŁĘDNODRUK NA LIŚCIE, kompletny list zagraniczny do Francji opłacony znaczkami rosyjskimi za 3, 5 i 20 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; znaczek za 3 kop z błędem - tło jak dla znaczka za 5 kop. (trójkąciki zamiast cyfry 3); znaczki unieważnione ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; na froncie nadawczy datownik warszawski z 17/5 i stempelek FRANCO; list przesłano koleją Drogą Bydgoską do granicy Pruskiej w Aleksandrowie, a dalej ambulansem Aleksandrowo-Berlin (czerwony datownik AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR.XI - FRANCO); stemple tranzytowe: czerwony pruski "P.D." (Transit Aachen) i niebieski francuski PRUSSE ERQUELINES 19 MAI; na odwrocie datownik przejściowy PARIS A BORDEAUX z tego samego dnia i odbiorczy BORDEAUX 20 MAI; owalna niebieska kaszetka nadawcy JAN Hr:LEDÓCHOWSKI w WARSZAWIE; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (list poziomo złożony) na karcie wystawowej, gwarancja Korszeń.

Fi.19s, 20x, 22x
Mi.19xF, 20xb, 22x
2 800 PLN
277

1870 obwoluta listu składanego z Warszawy nadanego 4.11.70 do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy, koperta dwukrotnie złamana.

Fi.20x
250 PLN
278

1871 Królestwo Polskie - AMBULANS 25-26 - ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.25, dwułutowy list zagraniczny do Krakowa opłacony według przygranicznej taryfy zagranicznej - tylko do Galicji, dwoma rosyjskimi znaczkami za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważnionymi polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.+3300.-), obok odciśnięty datownik EKSPEDYCYA POCZT DWORZEC WARSZAWA 19/3 (Fi.+1000.-), łukowy stempelek FRANCO informujący o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę i austriacki stempel pochodzenia RUSSIE - stawiany na przesyłkach przychodzących z terenów Królestwa Polskiego; na odwrocie datowniki: ambulansu nr.25 relacji Warszawa-Sosnowiec/Granica ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.25-26 (POCZTOWY WAGON No.25-26) z dnia 7 MAP.1871 (7.3 data według kalendarza juliańskiego), kolejowy Granica DR.(OGA) ŻEL.(AZNA) z 19/3, tranzytowy austriacki SZCZAKOWA i odbiorczy KRAKÓW z 20/3; na froncie owalna niebieska kaszetka nadawcy S.ROZMANITH A VARSOVIE, a na odwrocie czerwona sucho tłoczona zalepka z takim samym napisem; ambulansowe przesyłki dwułutowe są niezmiernie rzadkie, z podróży wysyłano najczęściej krótkie wiadomości, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.21x
Mi.21x
2 400 PLN
279

1872 Królestwo Polskie - "NIEMY" KASOWNIK BW; rosyjskie znaczki za 3, 5 i 20 kop. rzadkiego w Królestwie wydania z 1868 roku na papierze prążkowanym PIONOWO, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na dwułutowym liście opłaconym według taryfy zagranicznej do Prus; znaczki unieważniono polskim kasownikiem BW - ekspedycji na dworcu Warszawa (Drogi) Bydgosko - Wiedeńskiej; litery są prawie niewidoczne; według Rachmanowa zostały one spiłowane w momencie podporządkowania poczty Królestwa Polskiego departamentowi pocztowemu w Petersburgu, tak samo twierdził M.A.Bojanowicz, według innych źródeł litery wewnętrzne uległy zużyciu, takie "nieme" kasowniki spotyka się sporadycznie na listach z lat siedemdziesiątych; obok dwuwierszowy stempel nadawczy oddziału pocztowego typu 4/XIII według S.V. Prigary, stempel informujący o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę "Frankirowano" i pruski stempel graniczny "Aus Russland Franco..." z 17/6/72 - typ 149 według Feusera, dodatkowo ręczna adnotacja o wadze listu; na odwrocie okrągły stempel ambulansowy typu II Warszawa - Aleksandrów; nr. 27-28 z numerem kodowym 1, z dnia 5 czerwca 1872 według kalendarza juliańskiego i datownik odbiorczy z datą 18/6 według kalendarza gregoriańskiego; wszystkie znaczki z tego wydania użyte w Polsce są bardzo rzadkie, a szczególnie ten za 20 kop.; na ziemiach polskich używano przeważnie znaczków na papierze prążkowanym poziomo wydanych dwa lata wcześniej, na życzenie fotoatest firmowy.

Fi.19y, 20y, 22y
Mi.19y, 20y, 22y
7 500 PLN
280

1872 obszar I Rzeczypospolitej - WIŁKOMIERZ, koszulka listu do Iwanisk k/Opatowa opłaconego rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym pionowo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15; unieważniono go jednoobrączkowym datownikiem ВИЛЬКОМИРЪ z datą "11 НОЯ. 1872" odciśniętym dodatkowo obok, zwraca uwagę adres pisany częściowo po polsku, a częściowo po rosyjsku; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.21y
500 PLN
281

1872 prekursor kartek pocztowych, rosyjski formularz kartkowy bez znaku opłaty, wydany jednocześnie z ukazaniem się kart pocztowych; bardzo rzadki walor, w stanie czystym - niespotykany! idealny stan zachowania.


120 PLN
282

1873 obszar I Rzeczypospolitej - KRASIŁÓW na Wołyniu, rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 139x59 mm; wysłana 2.XII z miejscowości Krasiłów leżącej na linii kolejowej Płoskirów-Szepietówka do Petersburga, znak opłaty unieważniony na stacji kolejowej kasownikiem ST.KRASIŁÓW WOŁ.G. (СТ.КРАСНОПОЛЪ.ВОЛ.Г.), ten sam stempel odciśnięty dodatkowo dwukrotnie na odwrocie, petersburski datownik odbiorczy z 7.XII; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.U16A
400 PLN
283

1874 Królestwo Polskie, tranzyt przez teren Królestwa, list z Odessy do Marsylii opłacony dwoma rosyjskimi znaczkami za 10 kop wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważnionymi 15.V okrągłym datownikiem z ozdobnikiem odciśniętym dodatkowo na kopercie, na froncie okrągły stempelek ОПЛАЧЕНО (OPŁACONO) potwierdzający prawidłowe opłacenie przesyłki w obrocie zagranicznym; na odwrocie datownik: wagonu pocztowego relacji Odessa-Kijów ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.21-22 (POCZTOWY WAGON No.21-22) z dnia 15 MAЯ i warszawskiego oddziału korespondencji zagranicznej z 18 MAЯ - WARSZAWA EKSPEDYCJA PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE KORESPONDENCJI ZAGRANICZNEJ (ВАРШАВА ЭКСП.ПР.И ВЫД.ИНОСТР.КОР.), na froncie francuski stempel ambulansowy, określający jednocześnie kraj pochodzenia "RUSSIE AMB. ERQUELINES F" z datą 1 JUIN i stempelek PD (Payé Destination) w ramce; na odwrocie datownik ambulansu PARIS MARSEILLE i odbiorczy z Marsylii oba z 2.VI; niebieski owalny stempelek nadawcy "S.BARJANSKY ODESSA"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.21x
600 PLN
284

1874 Królestwo Polskie - 1055 ZELÓW; rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 145x81 mm wysłana z Zelowa do Kruk na Litwie przez Warszawę, Brześć Litewski i Prużanę; znak opłaty unieważniono trójkątnym kasownikiem numerowym ze ściętymi wierzchołkami 1055 - Zelów, nieznanym na żadnym innym liście; na froncie rosyjskojęzyczny stempel nadawczy зеловская поч.ста. пет.губ.6дека1871г i datownik odbiorczy ПРУЖАНЫ 10 ДЕК.1871; to, że stempel 1055 nie był dotąd znany nie jest zaskakujące, bo jego poprzednik - polski kasownik numerowy 336 z Zelowa, ma najwyższy 10 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza, a na znaczku polskim nie jest znany; kasowniki trójkątne ze ściętymi wierzchołkami o numerach od 848 do 1700 rzadko przypisane są do konkretnych miejscowości, numery przydzielano bez klucza terytorialnego w całej Rosji; powyższy to absolutnie nowe odkrycie w polskiej i rosyjskiej filatelistyce, koperta jest w bardzo dobrym stanie, a wszystkie stemple są czytelnie odbite, gwarancja i opis Schmutz.


Mi.U16C
8 000 PLN
285

1875 Królestwo Polskie - 1082 KLIMONTÓW, koperta listu z Klimontowa do Warszawy opłaconego rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniono go trójkątnym kasownikiem numerowym ze ściętymi wierzchołkami 1082 - Klimontów; po prawej datownik odbiorczy ВАРШАВА z dnia 17 МАЯ 1875; na odwrocie rosyjskojęzyczny stempel nadawczy климонтовъ радом / мая15дня1875г; w literaturze rosyjskiej przypisano Klimontowowi numer 1089 (błąd w identyfikacji ostatniej cyfry), widać dysponowano tylko listem z niewyraźną odbitką kasownika bądź wycinkiem, brak materiału porównawczego z Klimontowa nie dziwi bo poprzednik 1082 - polski kasownik numerowy 306, ma wysoki 8 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza, a na znaczku polskim nawet wyższy bo 9; stemple pięciokątne o numerach od 848 do 1700 rzadko przypisane są do konkretnych miejscowości, numery przydzielano bez klucza terytorialnego w całej Rosji; powyższe ustalenia to nowe odkrycie w polskiej i rosyjskiej filatelistyce, koperta jest w znakomitym stanie, a wszystkie stemple bardzo czytelnie odbite, gwarancja i opis Z.Korszeń.

Fi.21x
6 000 PLN
286

1876 WARSZAWA - ALEKSANDRÓW POGRANICZNY, AMBULANS No.27-28 - list do Królestwa Polskiego opłacony znaczkiem rosyjskim za 8 kop wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15, wysłany 23 VIII z Orenburga do Lipna, 5 IX przesłany ambulansem nr.27-28 relacji Warszawa-Aleksandrów datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ) No.27-28 z wyróżnikiem (4) i obróconą poziomo cyfrą kodową 1 stacji, następnego dnia przesyłka dotarła do Włocławka i do adresata w Lipnie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.26x
Mi.26x
300 PLN
287

1876 kartka z Częstochowy do Warszawy przewieziona ambulansem pocztowym relacji Sosnowiec - Warszawa nr 25-26, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 25-26" z dnia 29 ABГ 1876 według kalendarza juliańskiego z wyróżnikiem (4) i obróconą poziomo cyfrą kodową 16 stacji, stempel odbiorczy z Warszawy.


Mi.P4
400 PLN
288

1878 kartka z Warszawy do Niemiec nadana ambulansem pocztowym relacji Aleksandrów - Warszawa nr 27-28, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 27-28" z dnia 9 CEH 1878 według kalendarza juliańskiego z wyróżnikiem (1) i obróconą poziomo cyfrą kodową 1 stacji.


Mi.P4
400 PLN
289

1878 kartka z Częstochowy do Berlina przewieziona ambulansem pocztowym relacji Sosnowiec - Warszawa nr 25-26, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 25-26" z dnia 13 OKB 1878 według kalendarza juliańskiego z wyróżnikiem (7) i obróconą poziomo cyfrą kodową 16 stacji, stempel odbiorczy z Berlina.


Mi.P4
400 PLN
290

1879 kartka z Częstochowy do Pilicy nadana ambulansem pocztowym relacji Sosnowiec - Warszawa nr 25-26, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 25-26" z dnia 11 ФEB 1879 według kalendarza juliańskiego z obróconą poziomo cyfrą kodową 16 stacji.


Mi.P4
400 PLN
291

1884 Królestwo Polskie - Poczta Miejska w Warszawie; list miejscowy opłacony znaczkiem rosyjskim za 3 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; z przyczyn politycznych zawieszono działalność poczty miejskiej w Warszawie w latach 1861-67; wznowiono ją 13.7.1867 roku przywracając do obiegu całostki Poczty Miejskiej Warszawskiej, a w kilka dni później (aneks 6) dopuszczono też stosowanie przez pocztę miejską zwykłych kopert opłaconych rosyjskimi znaczkami trzykopiejkowymi; taki właśnie list nadano w Warszawie na pięknej ozdobionej ptakiem kopercie, znaczek unieważniono datownikiem ВАРШАВА/1 ЕКСПЕД. / 24 IЮЛ.1884 znanym z najpóźniejszej użytej (30.9.1884r.) całostki poczty miejskiej, która była ozdobą zbioru M.A.Bojanowicza, na odwrocie ten sam datownik i okrągły godzinnik odbiorczy poczty miejskiej 3ч/ПО ПОЛ., gwarancja i opis Schmutz.

Fi.19x
2 000 PLN
292

1979 reprint w języku polskim książki M.Bojanowicza "Królestwo Polskie / Polska nr 1 na tle historii poczty", 172 strony z 236 ilustracjami oraz 4 tablice wielobarwne.


180 PLN
SOLD
293

1999 katalog aukcyjny firmy Corinphila w Zurychu aukcji kolekcji M. Bojanowicza Królestwo Polskie w tym przebogaty materiał Polska nr 1, 112 stron, kolorowe ilustracje.


200 PLN
294

2010 album z wystawy zbioru pana Zbigniewa Mikulskiego na 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na Zamku Królewskim w Warszawie, pięknie wydany, prezentujący perły z największego zbioru obejmującego Królestwo Polskie, zawiera blok Fi 221, 59 stron, twarda oprawa z lekkimi wgnieceniami, dodatkowo blok z okazji 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na kopercie okolicznościowej z wystawy z podpisem Zbigniewa Mikulskiego.

Fi.bl.221
Mi.Bl.190
120 PLN