The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 102. Local postage 1944-1945

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4457

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 500 szt.); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.1
200 PLN
4458

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest.

Fi.1
3 400 PLN
4459

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest.

Fi.1
4 300 PLN
4460

1944 Leżajsk, zestaw ośmiu czworobloków z nadrukiem lokalnym z Leżajska, gwarancja.

Fi.1-5, 8, 9, 13
1 250 PLN
SOLD
4461

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, seria znaczków z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym bez jednej wartości (1,20 zł.) i dwa najwyższe nominały z nadrukiem typu II "mały Orzeł / POCZTA POLSKA / dwie belki" (trzy ostatnie wartości nakład 95 szt., 133 szt. i 50 szt. Fi.6300.-); cała seria rzadka jako kasowana, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Perzyński.

Fi.1-15, 17-19
9 800 PLN
4462

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest.

Fi.3
4 300 PLN
4463

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.3
60 PLN
4464

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu III, nakład 463 sztuki, gwarancja Schmutz.

Fi.3III
60 PLN
4465

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 12 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, bardzo ładny stan zachowania, sygnatura.

Fi.4
250 PLN
4466

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.4
200 PLN
4467

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 22 sztuk !, fotoatest.

Fi.4
2 400 PLN
4468

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.4
45 PLN
4469

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.4
60 PLN
4470

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu III, nakład 434 sztuki, gwarancja Schmutz.

Fi.4III
60 PLN
SOLD
4471

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 25 GR. 25 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.5
100 PLN
4472

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.5
200 PLN
4473

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.5
45 PLN
SOLD
4474

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.5
60 PLN
4475

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 8 sztuk !, fotoatest.

Fi.6
4 600 PLN
4476

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym częściowo podwójnie odbitym o nakładzie 15 sztuk !, fotoatest.

Fi.7
3 800 PLN
4477

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, maginesowy znaczek za 60 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 481 szt.); piękny stan, gwarancja Wiatrowski.

Fi.7
250 PLN
4478

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu III, nakład 1141 sztuk, ślad po brzydkiej podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.7III
60 PLN
4479

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 16 sztuk !, fotoatest.

Fi.8
3 800 PLN
4480

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze szaroczarnym na liście poleconym ofrankowanym znaczkami Goznak za 25 i 50 gr w pełnej obowiązującej wysokości (1,50 zł), nadanym 11.12, znaczki unieważnione datownikiem okupacyjnym LEZAJSK z częściowo usuniętymi napisami i wyróżnikiem "a", nalepka polecenia z napisami niemieckimi; na odwrocie datownik odbiorczy LUBLIN 1 z wyróżnikiem "g" również z okresu okupacji, stempelek cenzury wojskowej nr.169; pomimo wyraźnie filatelistycznego charakteru, list ten jest wyrazem upamiętnienia doniosłego wydarzenia historycznego, jakim było przepędzenie okupantów niemieckich i podobnie do większości wydań lokalnych, jak pisze wybitny ich znawca i ekspert M.Perzyński: "Nieuchronną konsekwencją kilkuletniej okupacji hitlerowskiej była chęć "unaradawiania" pozostałych po okupancie znaczków pocztowych natychmiast po wyzwoleniu. Stąd właśnie pochodzą wydania półoficjalne, wydania władz wojskowych, wydania prywatne, nadruki pamiątkowe, a również wydania fantazyjne ..."; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania - niewielkie przebarwienia na odwrocie (Fi. znaczek na liście od 1.000.-).

Fi.8
1 200 PLN
4481

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

Fi.8
45 PLN
4482

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.8
45 PLN
4483

1944 Zamość - znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./24 gr. wydania prowizorycznego - niebezpieczne fałszerstwo lokalnego nadruku ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład znaczka prawdziwego 16 szt.), ładny stan.

Fi.8 FFi
200 PLN
4484

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 96 szt. Fi.900.-); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Perzyński.

Fi.9
800 PLN
4485

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 9 sztuk !, fotoatest.

Fi.9
4 200 PLN
4486

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu III, nakład 222 sztuki, ślad po brzydkiej podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.9III
120 PLN
SOLD
4487

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, seria uzupełniająca portret A.Hitlera na jednolitym tle z nadrukiem stempelkiem metalowym typu III "POCZTA POLSKA / Orzeł / Rudnik / n/Sanem", każdy znaczek na jednej podlepce w bardzo ładnym stanie, gwarancja Wiatrowski

Fi.10-12III
340 PLN
4488

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu III, nakład 365 sztuki, gwarancja Schmutz.

Fi.10III
130 PLN
SOLD
4489

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/40 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

Fi.11
200 PLN
4490

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, narożny znaczek z "Gapą" za 40 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 50 szt.); cena wywoławcza bez uwzględnienia dopłaty za górny margines z Gapą - Pw1 (Fi.+100%), poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.11 Pw1
1 700 PLN
4491

1944 Węgrów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 zł./12 gr., unikalny z podwójnym nadrukiem stempelkiem metalowym typu II o wymiarach 23x25 mm "POCZTA / POWIATOWA / WĘGRÓW / ZŁ 2 ZŁ" (nakład znaczka podstawowego 200 szt.), na tej wartości nadruk podwójny nie był dotąd znany i nie jest odnotowany w katalogu Fischera, inne wycena -.-, piękny stan zachowania, gwarancja.

Fi.11 Np
6 000 PLN
4492

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 60 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi typu I "Poczta / Polska / w Rudniku" i "belka" (nakład 193 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

Fi.11I
600 PLN
4493

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu III, nakład 814 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.11III
60 PLN
4494

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, pionowa parka znaczków za 12 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów (nakład od 10 do 150 szt. Fi.800.-); poza widocznym na skanie skośnym złamaniem w ładnym stanie, gwarancja Rudnicki Kielce.

Fi.12
200 PLN
4495

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym o nakładzie 12 sztuk !, fotoatest.

Fi.12
4 000 PLN
4496

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu III, nakład 460 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.12III
90 PLN
SOLD