The auction will start on 14.04.2023

Auction 101. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37480

1918 Łowicz, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau", kompletna seria z odwróconym lokalnym nadrukiem "Poczta Polska / Krzyż" stempelkiem gumowym o wymiarach 13,5-14x18 mm, obecnie szalenie trudne do zebrania, wszystkie znaczki po dwie przedwojenne sygnatury w tym SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.1-10 No
2 400 PLN
37481

1918 Izbica, znaczek z nadrukiem lokalnym unieważniony kasownikiem prowizorycznym Izbicy, doskonały stan zachowania, bardzo rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2
5 000 PLN
37482

1918 Dziedzice, nierozcięty znaczek za 50 hal. z dwoma nadrukami lokalnymi z nowym nominałem, znaczek stemplowany austriackim kasownikiem Dziedzic, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.2
5 000 PLN
37483

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.2
180 PLN
37484

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", piękna oryginalna guma bez podlepki ani jej śladu, gwarancja Perzyński.

Fi.2 No
500 PLN
37485

1918 Skałat, znaczek z lokalnym nadrukiem na wycinku, gwarancja Schmutz (na znaczku) i Krawczyk na wycinku).

Fi.2a
120 PLN
37486

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze czarnym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalnA guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

Fi.3
300 PLN
37487

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.4
40 PLN
37488

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", bez gumy, gwarancja Perzyński.

Fi.4 No
250 PLN
37489

1918 Zduńska Wola - wydanie I, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 f. z unikalnym nadrukiem lokalnym (Fi.4500.-), poza uszkodzonym prawym górnym narożnikiem i kilkoma krótszymi ząbkami w ładnym stanie - UWAGA prawy górny narożnik na rewersie ma ząbki przesycone tuszem kasownika ale całe!!!, to jedno z najrzadszych wydań poczt lokalnych, gwarancja Jungjohann BPP, Rachmanow, Bojanowicz.

Fi.5
4 000 PLN
37490

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, znaczek bez gumy, gwarancja Falkowski.

Fi.5
35 PLN
37491

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja.

Fi.5I
350 PLN
37492

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.5II
300 PLN
37493

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja Rachmanow, Schmutz.

Fi.7II
300 PLN
37494

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm - w tym czasie nadruk w kolorze fioletowym uchodził za nowodruk; gwarancja ND Perzyński.

Fi.7a
120 PLN
37495

1918 Pułtusk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x18 mm, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

Fi.7a
160 PLN
37496

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze błękitu pruskiego z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja i opis na odwrocie Krawczyk.

Fi.7c
350 PLN
37497

1918 Włocławek, wycinek z obiegowego listu opłaconego znaczkami dwóch wydań przedrukowych unieważnionych stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.8, 19
160 PLN
37498

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, lekkie przywarcia na powierzchni gumy, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.8a
150 PLN
37499

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.8aI
250 PLN
37500

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.8aII
300 PLN
37501

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Mikstein, z znaczeniem Schmutz.

Fi.8bI
1 000 PLN
37502

1918 Ostrów, parka znaczków z nadrukiem lokalnym typ I i II, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8bI + *bII
1 500 PLN
37503

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania na wycinku z listu, gwarancja Rachmanow.

Fi.9, 11
300 PLN
37504

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.9I
350 PLN
37505

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja.

Fi.9I
350 PLN
37506

1918 Ostrów Mazowiecka, parka znaczków z nadrukiem lokalnym, lewy znaczek z nadrukiem typ I z napisem "Poczta" z dużej litery, prawy znaczek z nadrukiem typ II z napisem "poczta" z małej litery, bardzo ładny stan zachowania, niewielki ślad przywarcia z innego arkusza, gwarancja Mikstein.

Fi.9I, II
800 PLN
37507

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.9II
400 PLN
37508

1918 Błonie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / BŁONIE" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x17,5 mm, kasowany prowizorycznie w Błoniu, słaby stan, kilka przebarwień, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

Fi.10
30 PLN
37509

1918 Włocławek - I wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA" w kolorze czarnym, stempelkiem metalowym o wymiarach 16,5 x 7 mm, piękny stan, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.10a
240 PLN
37510

1918 Kalisz, wydanie I - karta pocztowa opłacona znaczkiem okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen z charakterystycznym - nie mieszczący się na znaczku - lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, wysłana 7.12 z Kalisza do Puław, znaczek skasowano unarodowionym datownikiem KALISZ z wyróżnikiem "**a" przerobionym z niemieckiego "KALISCH", przesyłka z pełną niefilatelistyczną treścią na odwrocie; wszelkie zachowane przesyłki wydań lokalnych należą do rzadkości, a te, które nie zostały sporządzone z inspiracji patriotycznej czy filatelistycznej są prawdziwymi unikatami; walor doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.11
4 000 PLN
37511

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, lekkie przywarcia na powierzchni gumy, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.11a No
600 PLN
37512

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 40 f. z przesuniętym lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, bez gumy, gwarancja i opis Perzyński.

Fi.14
60 PLN
37513

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.15
120 PLN
37514

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem II wydania w kolorze czarnym.

Fi.16-20, 22
240 PLN
37515

1918 Włocławek, znaczek wydania lokalnego stemplowany stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.18
70 PLN
37516

1918 Włocławek, znaczek drugiego wydania unieważniony stemplem prowizorycznym, gwarancja.

Fi.18
70 PLN
37517

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja Perzyński.

Fi.19
120 PLN
37518

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu III w kolorze czerwonym, ładny stan; sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Perzyński.

Fi.23
100 PLN
37519

1918 Włocławek, III wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" typu 2 z odległością 1,4 mm między wierszami, wszystkie unieważnione kasownikiem prowizorycznym - ramkowym stempelkiem dawnej poczty miejskiej, na wycinkach, ładny stan; sygnowane WR - Rachmanow.

Fi.24-33
400 PLN