The auction will start on 14.04.2023

Auction 101. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40425

1943 Święto Artylerii - NOWOODKRYTA PRÓBA ZNACZKA I GUMOWANIA; próba znaczka za 20 f. w kolorze czarnoniebieskim na szarawożółtawym drzewnym średnim papierze, co unikalne (z atestu) "Podgumowano ją ręcznie nierównomiernie położoną warstwą białego roślinnego kleju (dekstryną). Guma próby ma charakterystyczną dla nierównomiernie położonej zaschniętej dekstryny siatkę pęknięć dzielącej jej warstwę na duże oddzielne "płytki". Atestowana próba ma próbne gumowanie, nie zastosowane jednak w takim wykonaniu na znaczkach poczty obozu IID Gross-Born. Atestowana próba jest w dobrym stanie, ma też całą i nienaruszoną gumę. Nie została dotychczas ani opisana w literaturze ani skatalogowana."; o gumowaniu dekstryną pisał Machowski, ale o istnieniu takiej próby nie wiedziano; pochodzi ona z "uśpionej" nigdy po powrocie z obozu nieprzeglądanej partii znaczków i dokumentów, nowy fotoatest Schmutz.

Fi.2 P
18 000 PLN
40426

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, karta pocztowa na kartonie szarym szorstkim; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5x2
100 PLN
40427

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki); rzadki walor - sporządzono 676 kart - w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp6x2
200 PLN
SOLD
40428

1943 karta obiegowa o nominale 5 f, wykonana na różowym gładkim papierze, datowana 3.7, na odwrocie zawiadomienie o walnym zebraniu T.S.Wisła; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowano M.Kalawski; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp7z
300 PLN
40429

1943 karta obiegowa "świąteczna" o nominale 10 f, wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach z rysunkiem świecy i życzeniami po francusku, znak opłaty unieważniony 26.IV datownikiem, dodatkowo stempel okolicznościowy "DNI MORZA", bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8x1
250 PLN
40430

1943 Oflag IID - formularz delegatury Francuskiego Czerwonego Krzyża na Bliskim Wschodzie (część na odpowiedź) przesłany 17.6 z obozu do centrali w Genewie, na odwrocie stempelek cenzury francuskiej w Bejrucie, na froncie stempelek cenzora obozowego nr.11 i stempelek wpływu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie z numeratorem i datą "2858* 21 JUIN 1943"; minimalnie słabszy stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


200 PLN
40431

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
40432

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
40433

1944 Wystawa Filatelistyczna - Neubrandenburg, czworoblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 1" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.3)
400 PLN
40434

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, trójblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 2" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem; gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.4)
400 PLN
40435

1944 rocznica obrony Warszawy, czyste znaczki z bloku, gwarancja.

Fi.(bl.7)
160 PLN
40436

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja.

Fi.9-11
300 PLN
40437

1944 Święto Morza, seria czysta marginesowa na liniowanym pionowo papierze listowym, pełne oryginalne gumowanie, gwarancja wiatrowski.

Fi.9-11
480 PLN
40438

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
320 PLN
40439

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
40440

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
40441

1944 Święto Żołnierza, pamiątka z wystawy - znaczek na karcie o wymiarach 104x147 mm, skasowany 15.VIII w dniu wejścia do obiegu, datownikiem i kasownikiem okolicznościowym w 4 dniu Wystawy Filatelistycznej; jak podaje podręcznik Polskie Znaki Pocztowe: "Jako pamiątkę z wystawy sprzedawano całostkę pocztową, składającą się z arkusika białego papieru o wymiarach 100x120 mm, z naklejonym pośrodku znaczkiem nr 16 "Święto Żołnierza", stemplowanym kasownikiem 4-go dnia wystawy. Ilość nieznana."; karta prasowana; gwarancja.

Fi.16
300 PLN
40442

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
40443

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
40444

1944 ekspres polecony opłacony znaczkami serii "herby miast", gwarancja Schmutz.

Fi.18, 19, 21
500 PLN
40445

1944 Herby miast - Kraków, do 31.X.1944 opłaty były określane w walucie niemieckiej, a od 1.XI - wobec wstrzymania przez niemiecką komendę obozu wypłat żołdu dla jeńców w bonach w walucie niemieckiej - w walucie obozowej 1Piast=100gr, miała ona pokrycie w zdeponowanych w Banku Obozu papierosach, których kurs był ustalony w wysokości 1 paczka papierosów (20 szt.) - 10 Piastów, a jej kurs w stosunku do marki niemieckiej wynosił 1Mk=2Piasty; karta pocztowa wysłana 24.XII.1944, ofrankowana znaczkiem w starej walucie za 20 fen (40 gr), co odpowiadało taryfie za kartę pocztową zwykłą; gwarancja.

Fi.19
250 PLN
40446

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
40447

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
40448

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja.

Fi.23-24
170 PLN
40449

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.23-24
150 PLN
40450

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
50 PLN
40451

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., z nietypowo skośną perforacją poziomą, po prawej znaczek jest niższy, gwarancja

Fi.25
60 PLN
40452

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, czysty znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
60 PLN
40453

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czysty znaczek za 50 gr., gwarancja.

Fi.26
60 PLN
40454

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kasowany marginesowy znaczek za 50 gr., gwarancja.

Fi.26
50 PLN
40455

1944 Święto Artylerii, znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
60 PLN
40456

1944 Powstanie Wielkopolskie, czysty znaczek za 20 gr. gwarancja.

Fi.28
50 PLN
40457

1944 Syrena - SUCHE TŁOCZENIE NAPISU "POCZTÓWKA" - karta obozu IIE z czerwonobrązowym znakiem opłaty wydrukowanym matrycą z usterką "półksiężyc" na papierze jasnoszarożółtawym z napisem POCZTÓWKA i nadrukiem "OBÓZ IID" z niespotykaną usterką - dodatkowym suchym tłoczeniem napisu "POCZTÓWKA" wykonanym właściwą matrycą drukarską poniżej i lekko ukośnie w stosunku do prawidłowo wydrukowanego napisu "POCZTÓWKA"; opis - w/g najnowszej klasyfikacji P.Pelczara - 17dIIyP (nakład 432 szt.); idealny stan zachowania; gwarancja i opis (17IIB) Schmutz.

Fi.Cp17IIB
1 600 PLN
40458

1944 Dni Morza, karta pocztowa ze szczątkowym podwójnym drukiem znaku opłaty, szczególnie mocno widocznym w jego dolnej części (napis OBOZU), nieopisany do tej pory błąd; bardzo dobry stan zachowania (u dołu karty naturalna inkluzja w papierze); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp19
300 PLN
40459

1944 Herby miast, zestaw 4 kart z obiegu: Wilno + 3 Kraków z różnymi kolorami znaku opłaty (brunatnym, oliwkowym, szarym); bardzo dobry/ dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp22a, 24, 25, 26
400 PLN
40460

1944 Herby miast - Kraków, całostka o oliwkowym znaku opłaty, datowana 23.XII, znak opłaty skasowany trzywierszowym stempelkiem okolicznościowym "Gross Born/ Wigilia 1944 roku/ Of.Obóz II/D", który według Józefa Machowskiego - autora fundamentalnego opracowania dotyczącego poczt w polskich obozach jenieckich - stosowano w ciągu kilku zaledwie godzin!!! bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.Cp25
200 PLN
40461

1944 herby miast, całostka grzecznościowo stemplowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp25
40 PLN
40462

1944 herby miast, całostka grzecznościowo stemplowana.

Fi.Cp26
25 PLN
40463

1944 Święto artylerii, karta pocztowa - zaproszenie na obchody Barbarki przesłana 3.XII, znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym z okazji rocznicy uruchomienia poczty obozowej; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp27
250 PLN
40464

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, blok sprzedawany przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, w zasadzie znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja Schmutz.

Fi.bl.1
1 000 PLN