The auction will start on 19.04.2024

Auction 101. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40803

1944 Wodzowie - R.Traugutt, odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr., opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), w pięknym stanie, gwarancja Mikulski.

Fi.339 P
Mi.380 
4 000 PLN
40804

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie.

Fi.339-41
Mi.380-2
2 000 PLN
SOLD
40805

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych "zawiasach", parka znaczków za 1 zł zagięta w środku przez międzypole, gwarancje Schmutz i Kalinowski.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 700 PLN
40806

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Petriuk.

Fi.339-41
Mi.380-2
360 PLN
SOLD
40807

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
40808

1944 Wodzowie, seria znaczków na karcie ilustrowanej, oryginalnie skasowana w dniu 15.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r", gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
600 PLN
40809

1944 Wodzowie - znaczki wydane 7.IX na dwóch kopertach skasowane 05.9??? datownikiem "LUBLIN 1" z wyróżnikiem "r", który do 15.IX nie posiadał żadnych uszkodzeń, począwszy od tej daty pod literką "r", na każdym z licznie znanych listów widoczna jest szczerba powstała najprawdopodobniej w wyniku uderzenia datownikiem o brzeg poduszki z tuszem; znaczki na górnej i środkowej całości unieważniono datownikiem z tą właśnie cechą, co dowodzi, że są antydatowane (przez nieuwagę lub celowo) na 5.9 czyli na dwa dni przed datę wydania znaczków; trzecia (dolna) całość to grzecznościowy list polecony z 14.9 - OSTATNIEGO DNIA PRZED USZKODZENIEM DATOWNIKA; pierwszy list omyłkowo zagwarantowany przez eksperta PZF, drugi z datownikiem odbiorczym Przemyśl z 14.IX na odwrocie; te trzy całości razem stanowią interesujący materiał badawczy do specjalizacji tego bardzo poszukiwanego wydania.

Fi.339-41
Mi.380-82 
4 000 PLN
40810

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 400 PLN
40811

1944 Wodzowie, fałszerstwo próby siatkowej w kolorze zielonym wykonane tą samą techniką druku co próby oryginalne, różniące się nachyleniem rastra; w oryginalnych linie te są pod kątem 45ᵒ do podstawy, w fałszerstwie natomiast pod kątem 65ᵒ i 25ᵒ. Fałszerstwo to zostało opisane w książce "Fałszerstwa znaków pocztowych PRL" autorstwa M. Perzyńskiego i J. Kapkowsiego. Według autorów fałszerstwa te pojawiły się 1948 roku i są obecnie bardzo rzadkie.

Fi.339-41 PII FALSE
500 PLN
SOLD
40812

1944 Wodzowie, fałszerstwo próby siatkowej w kolorze fioletowym wykonane tą samą techniką druku co próby oryginalne, różniące się nachyleniem rastra; w oryginalnych linie te są pod kątem 45ᵒ do podstawy, w fałszerstwie natomiast pod kątem 65ᵒ i 25ᵒ. Fałszerstwo to zostało opisane w książce "Fałszerstwa znaków pocztowych PRL" autorstwa M. Perzyńskiego i J. Kapkowsiego. Według autorów fałszerstwa te pojawiły się 1948 roku i są obecnie bardzo rzadkie.

Fi.339-41 PII FALSE
500 PLN
SOLD
40813

1944 Wodzowie, fałszerstwo próby siatkowej w kolorze czerwonym (parka) wykonane tą samą techniką druku co próby oryginalne, różniące się nachyleniem rastra; w oryginalnych linie te są pod kątem 45ᵒ do podstawy, w fałszerstwie natomiast pod kątem 65ᵒ i 25ᵒ. Fałszerstwo to zostało opisane w książce "Fałszerstwa znaków pocztowych PRL" autorstwa M. Perzyńskiego i J. Kapkowsiego. Według autorów fałszerstwa te pojawiły się 1948 roku i są obecnie bardzo rzadkie.

Fi.339-41 PII FALSE
230 PLN
SOLD
40814

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze jasnoczerwonym z niespotykanym na tym wydaniu częściowym abklaczem obrazku znaczka na odwrocie, fotoatest.

Fi.339a
Mi.380
810 PLN
SOLD
40815

1944 Wodzowie - R.Traugutt, RÓŻNOKOLOROWE PARKI PIONOWE, czworoblok znaczków za 25 gr., górne znaczki w kolorze czerwonym, dolne w kolorze jasnoczerwonym, dodatkowo lewy górny znaczek z błedem na poz.23 "Ó w PÓLSKA" (Fi.+50%), gwarancja z opisem koloru kżzdego znaczka i błędu Schmutz.

Fi.339b+a B4
Mi.380
1 232 PLN
SOLD
40816

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie, z jednej strony stemplowane z drugiej czyste, parka znaczka za 25 gr. z jednej strony w kolorze czerwonym, z drugiej w kolorze pomarańczowoczerwonym, znaczki za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym, a za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim, fotoatest.

Fi.339b/h, 340c, 341c
Mi.380-2
2 500 PLN
40817

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
40818

1944 LUBLIN 1 r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w niedawno najdroższym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w trzecim dniu obiegu 9.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
500 PLN
40819

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, LUBLIN 1 g - FRANKATURA POJEDYNCZA; wysłany 13.X.44 zwykły list opłacony znaczkiem za 50 gr. (Fi.6000.-); znaczek unieważniono eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim typ 173/1 - datownik GG bez zmian; niezmiernie rzadko spotykana z wodzami firmowa koperta z okienkiem; tu oferowana to "DRUKARNIA EXPRESS / ALFONS SZCZUKA / UL.KOŚCIUSZKI 8. Lublin TELEFON 20-08"; całość w wyjątkowo pięknym stanie, gwarancja.

Fi.340
Mi.281 
5 400 PLN
40820

1944 LUBLIN 2, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. unieważniony bardzo rzadkim na wodzach prowizorycznym kasownikiem typu 174/1 - zgrawerowany przedwojenny datownik, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340
Mi.381
1 000 PLN
40821

1944 LUBLIN 1, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. unieważniony 20.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja Schmutz.

Fi.340
Mi.381
400 PLN
40822

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, narożny znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym rzadki z ząbkowaniem liniowym ZL11 (Fi.1500-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340 ZL11
Mi.381 
1 180 PLN
SOLD
40823

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, T.Kościuszko; PRZEMYŚL, prawidłowo opłacony znaczkami za 50 gr. i 1 zł. prywatny list polecony z Przemyśla do Sanoka (Fi.7500.-); znaczki unieważniono 16.9. rzadkim datownikiem prowizorycznym - datownik GG PRZEMYSL z usuniętym napisami: "2" i "über Przemysl (Distr.Krakau) 1" typu 251/3, dużo rzadszym niż polski przedwojenny PRZEMYŚL 1; co ciekawe słabo widoczny wyróżnik "m" jest w nim usytuowany na dole, a nie jak błędnie podaje literatura na górze kasownika; na froncie bardzo czytelnie odbity przedwojenny stempelek polecenia i ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze; całość w wyśmienitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
6 800 PLN
40824

1944 Wodzowie, znaczki za 50 gr i 1 zł na froncie karty wydania przedrukowego, skasowane 15.09.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja Krawczyk.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
500 PLN
40825

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
40826

1944 kartka polecona nadana 18.9.44 z Łańcuta do Leżajska, kartka wydania prowizorycznego i parka znaczków serii Wodzowie za 50 gr. (opłata za polecenie) unieważnione stemplem prowizorycznym Łańcuta, poniemiecka erka, dekoracyjny i rzadki walor w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.340, Cp89
4 000 PLN
40827

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, próba siatkowa arkuszowa znaczka za 50 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, gwarancja Berbeka, z opisem Schmutz.

Fi.340V
Mi.381
1 400 PLN
40828

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.340b
Mi.381
110 PLN
SOLD
40829

1944 Wodzowie, parka z drobnymi plamkami poniżej napisu POCZTA POLSKA, gwarancja Schmutz.

Fi.340b
Mi.381
229 PLN
SOLD
40830

1944 Wodzowie, czworoblok znaczków w kolorze zielonym z poz. 22/28, wszystkie znaczki z błędem "plamy u dołu liter napisu POCZTA POLSKA", gwarancja i oznaczenie.

Fi.340bB3
Mi.381
704 PLN
SOLD
40831

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym z poz. 27 z błędem "plamy u dołu liter napisu POCZTA POLSKA", gwarancja i oznaczenie.

Fi.340bB3
Mi.381
159 PLN
SOLD
40832

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnozielonym, gwarancja i opis.

Fi.340c
Mi.381
150 PLN
40833

1944 Wodzowie, narożny znaczek w kolorze ciemnozielonym, gwarancja i opis.

Fi.340c
Mi.381
160 PLN
SOLD
40834

1944 HRUBIESZÓW, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze ciemnoniebieskim z przesunięta perforacją pionową, unieważniony rzadkim eksploatacyjnym kasownikiem prowizorycznym typu 90/1 - dwuobrączkowym datownikiem GG z usuniętym tekstem niemieckim, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382
600 PLN
40835

1944 Wodzowie, narożna próba siatkowa arkuszowa typu V z nieopiłowanymi marginesami, znaczka za 1 zł w kolorze czarnym, egzemplarz z pierwszej pozycji w arkuszu, wokół rysunku widoczne ślady krawędzi kliszek wylepionych na planszy z której sporządzano kliszę drukarską, piękny stan, gwarancja i opis 341PV.

Fi.341 PV
Mi.282
2 000 PLN
SOLD
40836

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim z międzypolem, gwarancja i opis.

Fi.341c
Mi.382
200 PLN
40837

1944 Wodzowie, czworoblok znaczka za 1 zł stemplowanego kasownikiem z Krasnystawu, prawy górny znaczek z błędem "duża głowa", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.341cB1
Mi.382
1 000 PLN
40838

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, parka znaczków za 1 zł. w rzadkim kolorze szaroniebieskim, prawy z błędem na poz.24 "duża głowa", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.341e B1
Mi.382
1 200 PLN
SOLD
40839

1944 Goznak, znaczek z druku z III walca z poz. 87 z "lekko zdwojonym drukiem" tzw. wylew kałamarzykowy, gwarancja i opis Walocha.

Fi.342
Mi.383
80 PLN
40840

1944 list polecony z Chełma do Lublina, prowizoryczna ręcznie pisana erka urzędu pocztowego Chełm 2, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 8.

Fi.342
Mi.383
320 PLN
40841

1944 list z Hyżnego do Markowej, w Hyżnem na liście odbito stempel pośrednictwa pocztowego Generalnego Gubernatorstwa i naklejono same znaczki, które zostały unieważnione dopiero w urzędzie pocztowym w Rzeszowie 1.11.44, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 175.

Fi.342
Mi.383
300 PLN
40842

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN