The auction will start on 14.04.2023

Auction 100. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28991

1918 środek katalogu prac konkursowych na Marki Polskie zorganizowanego z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego; zawiera 144 projekty, trzydziestu dwóch autorów, na trzydziestu pięciu stronach, w tym nagrodzone prace: E.Bartłomiejczyka, W.Husarskiego, J.Toma i E.Trojanowskiego; jak zwykle brak strony 8, ale dodatkowo trzynaście kolorowych odbitek projektów wybranych przez Komisję Konkursową; wydano go w czterech wersjach kolorów niebieskiej, czarnej, zielonej i brązowej; tu rzadka w kolorze zielonym z minimalną ceną wywoławczą nieco poniżej 9 zł. za projekt.

Fi.1
1 200 PLN
28992

1918 ZNACZKI DZIELONE, wydanie obiegowe austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Franciszka Józefa, połówka znaczka za 30 hal. użyta kilka dni po wyzwoleniu w Olkuszu, do tej pory odnotowano w Olkuszu użycie znaczka dzielonego za 2 Kr., gwarancja Krawczyk.

Fi.34
75 PLN
28993

1918 POZNAŃ - prekursor - niemiecki znaczek Germania za 20 fen użyty na Ziemiach Polskich, skasowany 1.7.19 datownikiem niemieckim Posen; dobry stan zachowania.


Mi.87
50 PLN
28994

1918 prekursory, przekaz paczkowy ze Złoczów 2.12.18 do Lwowa opłacony znaczkami austriackimi.


180 PLN
28995

1918 projekt Maksymiliana Bystydzińskiego - zgłoszony na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitka w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 1 Mk. - Książę Józef Poniatowski nad Elsterą, 22x29mm, w Muzeum jest tylko projekt poczty lotniczej - dwupłatowiec z roku 1921; piękny stan, gwarancja współorganizator konkursu Stanisław E(jsmond).


1 200 PLN
28996

1918 projekt Edmunda Johna - zgłoszony na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitka w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 10 fen. - Orzeł w koronie w owalnej ramce z motywem wstęgi, 23x18mm, oryginał - piórko, sepia na kartonie, zakupiony od Tadeusza Ulasińskiego w 1927 roku - numer inwentarza Muzeum Poczty i Tel./F I 200; piękny stan, gwarancja współorganizator konkursu Stanisław E(jsmond).


1 200 PLN
28997

1918 projekt Mieczysława Neufelda - zgłoszony na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitka w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 60 fen. - Łazienki Pałac na wodzie, 22x29mm, w Muzeum nie ma projektów M.Neufelda; piękny stan, gwarancja współorganizator konkursu Stanisław E(jsmond).


1 200 PLN
28998

1918 niezrealizowane projekt znaczka wydania ministerialnego, rzadkie.


300 PLN
28999

1918 kartka z Dobrzan 20.12.18 do Krakowa, pierwszy stempel cenzury wojskowej w Krakowie "Cenzurowana", rzadkie.


800 PLN
29000

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.


1 900 PLN
29001

1918 zestaw 54 prac konkursowych pochodzących z katalogu konkursowego POLSKIE MARKI POCZTOWE ogłoszonego przez Warszawskie Towarzystwo Artystyczne; w tym wszystkie 13 sztuk kolorowych prac wyróżnionych przez sąd konkursowy, również 4 sztuki projektów autorstwa Ludwika Gradowskiego z 8 strony katalogu najczęściej brakującej w samym katalogu.


800 PLN
29002

1919 KRAKÓW - wydanie Komisji Rządzącej, znaczki za 2, 20, 50 f. na wycinku ze skartu, unieważnione rzadkim kasownikiem rusztowym z Krakowa.

Fi.55, 61, 63
Mi.54, 60, 62 
40 PLN
29003

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
400 PLN
29004

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
29005

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
29006

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
29007

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
29008

1919 wydanie Komisji Rządzącej, parka znaczków za 5 h., lewy z błędem "y połączone z białą ramką", a prawy z błędami "plamka nad lewym szponem orła" i "h połączone z obwódką lewej tarczy", gwarancja Berbeka.

Fi.57 B+B
Mi.56 
60 PLN
29009

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
120 PLN
29010

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Landre.

Fi.58 B1
Mi.57 
200 PLN
29011

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 10 h. z błędem - po wykonaniu perforacji poziomej arkusz zgiął się skośnie do góry, wykonywana potem perforacja pionowa jest skośna poniżej tego zagięcia, bardzo rzadkie, podwójna gwarancja Berbeka.

Fi.59 B
Mi.58 
120 PLN
29012

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Białej 18.4.19 do Berlina, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.60
Mi.59
70 PLN
29013

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 15 h. z błędem "zalany napis POLSKA", w prawej cyfrze 5 wypadł z papieru węgielek, gwarancja Berbeka.

Fi.60 MK
Mi.59 
40 PLN
29014

1919 wydanie Komisji Rządzącej - orzeł na tarczy heraldycznej, stu znaczkowy arkusz znaczka za 15 hal., arkusz rozcięty w połowie.

Fi.60 ark.
Mi.59
300 PLN
SOLD
29015

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z częściowym abklaczem.

Fi.61
Mi.60
60 PLN
SOLD
29016

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, kartka z Sanoka nadana 25.5.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.61
800 PLN
29017

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 20 h. z błędem na poz.100 "uszkodzona lewa cyfra 0", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.61 B
Mi.60 
40 PLN
29018

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list firmowy z Krakowa 2.3.19.

Fi.62
Mi.61
70 PLN
29019

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z prywatnym ząbkowaniem ze Lwowa 7.

Fi.62
10 PLN
29020

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list polecony z Krakowa nadany 6.3.19 do Sosnowca, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.62
200 PLN
29021

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szaroniebieskim na papierze białym gładkim grubym (Fi.3200.-), ślad po podlepce w formie lekkiej prześwitki, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.62 P6z
Mi.61
2 000 PLN
29022

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prawy znaczek z błędem "kocona", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.65B1
Mi.64
200 PLN
29023

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z niespasowanym drukiem barw, gwarancja Schmutz.

Fi.65MK
125 PLN
SOLD
29024

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze ciemnopomarańczowym, gwarancja.

Fi.73 P4
Mi.65
80 PLN
29025

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN
29026

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76
320 PLN
29027

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
29028

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.73B
25 PLN
29029

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P3
Mi.65P
60 PLN
29030

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 5 hal. w kolorze żółtoszmaragdowozielonym, gwarancja.

Fi.74 P1
Mi.66
140 PLN