The auction will start on 14.04.2023

Auction 100. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27607

1816 wydanie obiegowe dla obszaru głównodowodzącego Armii Wschód, opaska gazetowa z wydrukowanym znakiem opłaty i nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost" użyta do przesłania gazet z Wilna do Berlina, rzadkie, z tym nadrukiem nie opisana w katalogu Fischera (jedynie z nadrukiem "Russisch - Polen").


400 PLN
27608

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 5/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Miechowie - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; dobry stan zachowania (znaczki z niewielkimi przebarwieniami od światła).


Mi.139-45
200 PLN
27609

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
27610

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Kreawczyk.

Fi.1-21
3 000 PLN
27611

1915 seria cięta znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie.

Fi.1-21nz
3 800 PLN
27612

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
27613

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
27614

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
380 PLN
27615

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
27616

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 20.11 z Warszawy do Berlina; efektowny stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
30 PLN
27617

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem wysłana 12.V.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c") do Katowic; stempelek cenzury wojskowej, dodatkowo pieczątka firmowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp1
80 PLN
27618

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
27619

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
27620

1915 list polecony z Czarnego Dunajca do Nowego Targu.


Mi.142, 144, 145, 186, 188
120 PLN
27621

1915 kartka z Wieliczki do Krakowa, stempel austriackiej cenzury wojskowej jako kamuflarzowy w Krakowie.


80 PLN
27622

1916 list z Pabianic do Szwajcarii, stempel pocztowy dworca w Łasku, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.3
80 PLN
27623

1916 firmowy list polecony z Ostrowa do Niemiec, niema erka, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.3, 11
50 PLN
27624

1916 podstawowa seria wydania obiegowego dla generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

Fi.6-16
260 PLN
27625

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", seria kasowana.

Fi.17-28
200 PLN
27626

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

Fi.49-52
120 PLN
27627

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

Fi.49-52
50 PLN
27628

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 22.7 z Sieradza do Berlina; stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
27629

1916 kartka dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, minimalne zagięcia na obrzeżach.

Fi.Cp6
15 PLN
27630

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka za 7½ fen; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
20 PLN
27631

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana; według opracowania pp. J.Berbeki i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" zeszyt specjalny 2: "W miarę wzrostu taryfy, do kartek po 7½ fen pracownicy poczty niemieckiej doklejali znaczki po 2½ fen z nadrukiem "Gen.-Gouv. Warschau". Doklejanie znaczków prowadzono krótko (6 tygodni) i tylko na bieżące potrzeby, a nie na zapas, stąd w chwili przejmowania magazynów pocztowych przez Polaków tylko nieliczne kartki posiadały doklejki"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
50 PLN
27632

1916 okupacja niemiecka Belgii, karta pocztowa ofrankowana znaczkiem II wydania, wysłana 21.XII z Brukseli do Zielonej Góry (Grünberg); stempelek cenzury.


Mi.12II 
40 PLN
27633

1916 okupacja austro-węgierska, widokówka (Widoki z Królestwa Polskiego) ofrankowana znaczkiem austriackim za 5 hal zamiast znaczkiem austro-węgierskiej poczty polowej, wysłana 21.III z urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c") do Nowego Jiczyna, dwuwierszowa pieczątka formacyjna "K.u.k. Infanterieregiment Nr.100 II. Ersatzkomp.", stempelek odbiorczy "KATOLICKÝ DĚLNICKÝ SPOLEK V NOVÉM JIČÍNĚ"; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.142
80 PLN
27634

1916 list ze Lwowa do Wiednia, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.


Mi.182
25 PLN
27635

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", list z administracji Ober-Ostu wysłany 4.10 za pośrednictwem poczty polowej 120 do Gdańska; ładnie odciśnięta pieczęć listowa nadawcy "Oberbefehlshaber Ost Vervaltung"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
27636

1916 list polecony z Warszawy 31.3.16 do Niemiec, stempel cenzury i stempel odbiorczy na odwrocie.


40 PLN
27637

1916 kartka z Krakowa do zakopanego, stempel krakowskiej cenzury wojskowej, widokówka Kraków - katedra na Wawelu.


15 PLN
SOLD
27638

1916 przekaz paczkowy z Zabłocia koło Żywca do Turcji, na odwrocie stemple odbiorcze, wysoka frankatura w tym znaczkiem za 2 kr.


600 PLN
27639

1916 Warszawa, kompletna karta żywnościowa na ziemniaki z Warszawy. Ilustrowana litografia na papierze z poddrukiem giloszowym wraz ze stemplem Komisji Rozdziału Artykułów Żywnościowych


90 PLN
27640

1917 list polecony z Łodzi 22.12.17 do Hamburga, stempel cenzury i odbiorczy na odwrocie.

Fi.10b
40 PLN
27641

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria kasowana.

Fi.53-72
150 PLN
27642

1917 list polecony z Kielc do Nowego Targu.

Fi.60, 62
80 PLN
27643

1917 okupacja niemiecka - "Etappengebiet West", list wysłany 2.12 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej z Meirelbeke w Belgii do Berlina, stempelek formacyjny z datą; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.5 
40 PLN
27644

1917 okupacja niemiecka - "Etappengebiet West", list ofrankowany znaczkiem za 25C/20Pf wysłany do miejscowości Weissenburg, zwraca uwagę unieważnienie znaczka stemplem cenzury !!! całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.6aI 
50 PLN
27645

1917 kartka ze Lwowa do Wiednia, dopłata.


Mi.62
70 PLN
27646

1917 ekspres polecony z Krakowa do Nowego Targu.


Mi.192, 195
60 PLN