The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Current auction Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35895

1918 poczta lotnicza cywilna Lwów - Wiedeń, list wysłany 4.7.18, ofrankowany znaczkami z przedrukiem FLUGPOST przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie, na odwrocie kasownik odbiorczy.

Fi.25b
100 PLN
Bid
35896

1918 poczta lotnicza cywilna Kraków - Wiedeń, list wysłany 16.4.18, ofrankowany znaczkami z przedrukiem FLUGPOST przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie, na odwrocie kasownik odbiorczy.

Fi.26b
80 PLN
Bid
35897

1918 list poczty lotniczej na trasie Lwów - Wiedeń nadany 18.IV.18, na odwrocie stempel odbiorczy.


160 PLN
Bid
35898

1919 list lotniczy z Warszawy do Gdańska, prawidłowo opłacony ze specjalną opłatą lotniczą i nalepką LOPP, na odwrocie stempel odbiorczy.


350 PLN
Bid
35899

1920 około, widokówka przedstawiająca hydroplan Freidrichshafen FF-33 na zatoce Puckiej, karta czysta wydana nakładem Franciszka Bilota z Pucka; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
Bid
35900

1921 list lotniczy z Pragi do Krakowa, list przewieziono pierwszym lotem na trasie Praga - Warszawa 24.IV.1921, naklejka specjalna lotu, na odwrocie stemple odbiorcze, bardzo rzadkie.


3 200 PLN
Bid
35901

1923 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - LOPP w wieńcu, znaczek czysty za 10 gr., bez kleju.

Fi.1
20 PLN
Bid
35902

1923 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - LOPP w wieńcu, znaczek czysty za 50 gr. w kolorze pomarańczowym, rzadki.

Fi.5
60 PLN
Bid
35903

1923 lotniczy list polecony z Warszawy do Gdańska, opłatę za przesyłkę lotniczą pobrano gotówką - stempel "Perçu fres ........ mks. ........" w ramce z ręcznie wpisana kwotą 200 mk, stempel z Gdańska "Mit Flugpost befördert / Flugpostamt Danzig", kartka nie doręczona zwrócona do nadawcy.


350 PLN
Bid
35904

1924-25 PLL "AEROLLOYD" - samolot Junkers F-13, Gdańsk-Warszawa-Lwów; bardzo rzadka nalepka kierunkowa firmy "Aerolloyd", która w maju 1925 roku przekształciła się w "Polską linię Lotniczą Aerolot", nalepki kierunkowe tej nowej firmy stosowano w latach 1926-28 do oznaczania listów, bagażu i przesyłek towarowych - w katalogu Fischera są katalogowane na str.512-514, nalepki "Aerolloyd" są słabo poznane i dotąd nieopisane, co rzadkie oferowana nalepka zachowała się w idealnym stanie z pełną oryginalną gumą na całej powierzchni.


1 000 PLN
Bid
35905

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - samolot nad Pl.Zamkowymym, znaczek czysty za 10 gr. w kolorze niebieskim, bez gumy.

Fi.3
20 PLN
Bid
35906

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
Bid
35907

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - samolot nad Pl.Zamkowym, znaczek czysty z maszynowym nadrukiem nowej wartości 50/5 gr. w kolorze pomarańczowym, jak widać na skanie zgięty.

Fi.5
40 PLN
Bid
35908

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Wilno - alegoria Ikar i samolot, jednostronnie cięty znaczek za 10 gr. w kolorze niebieskim z rzadką pieczęcią urzędową (NADLEŚNI)CTWO JEZIORSKIE.

Fi.15
120 PLN
Bid
35909

1925 "AEROLOT" polecony list lotniczy wysłany 18.IX ze Lwowa do Zurychu, przesyłka opłacona 80 gr + opłata lotnicza 30 gr - oznaczona na froncie koperty niebieską kredką "Lot 30 gr" i pobrana znaczkami wydania lotniczego; stempelki lotnicze: dwuwierszowy POCZTA LOTNICZA POSTE AERIENNE i jednowierszowy PAR AVION; nadawca zaznaczył, aby przesyłkę przewieziono korzystając z połączenia Lwów-Wiedeń - adnotacja "Per Flugpost Lwów-Wien", która jeszcze w tym okresie nie została uruchomiona, datownik przejściowy urzędu Warszawa 1 z tego samego dnia i odbiorczy ramkowy stempelek lotniczy Nadeszła pocztą lotniczą; datowniki odbiorcze ZURICH FLUGPOST i ZURICH 1 z 23.IX; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.184, 189, 191, 216, 218, 219, 222
Mi.203, 208, 210, 224, 226, 227, 230
500 PLN
Bid
35910

1925 "AEROLOT" druki lotnicze wysłane 4.XII z Warszawy do Gdańska, przesyłka opłacona w niecodzienny sposób - właściwa opłata powinna wynosić 10 gr za cięższe druki (znaczkami zwykłymi) + 20 gr opłata lotnicza (znaczkami lotniczymi), znaczki skasowane fioletowym datownikiem WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, dodatkowy dwuwierszowy stempelek "Pocztą Lotniczą Par vion!"; gdański stempelek "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.189, 219
Mi.208, 227
300 PLN
Bid
35911

1925 "AEROLOT" polecony list lotniczy wysłany 4.XI z Grodna do Nowego Jorku, przesyłka opłacona 60 gr + nadmierna, ale dekoracyjna opłata lotnicza 111 gr, datownik przejściowy urzędu Warszawa 1 z 6.XI, gdzie dostawiono stempelek informujący o pobraniu opłaty za pocztę lotniczą POBRANO PERCU zl....gr... z dopisaną liczbą 30 (gr) oraz jednowierszowy w ramce "Par avion"; gdański stempelek "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5"; amerykańskie datowniki odbiorcze na odwrocie z 20.11; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.191, 208I, 216, 217, 218, 219, 220, 224
Mi. 210, 224, 225, 226, 227, 228, 232, 236I
500 PLN
Bid
35912

1925 Pierwszy Lot Pocztowy Warszawa - Kopenhaga, nalepka kierunkowa Polskiej Linii Lotniczej "AEROLOT" wydana z okazji pierwszego próbnego lotu pocztowego, jak na skanie lekko zgięta, kopia starego atestu.


300 PLN
Bid
35913

1925-35 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa, wszystkie w bardzo dobrym stanie, jedna ze śladem po podlepce.


200 PLN
Bid
35914

1925-38 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


300 PLN
Bid
35915

1926 list z Zawodów Balonów Wolnych, przewieziono balonem "Warszawa", brak jednego znaczka na odwrocie.

Fi.1d
200 PLN
Bid
35916

1926 znaczek do przesyłek lotniczych - Warszawa zawody balonów wolnych, cięty znaczek za 1 zł (nakład 330 szt.), pełna oryginalna guma; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2A (nz)
600 PLN
Bid
35917

1926 Wydanie Lokalne - miejskich i powiatowych komitetów LOPP - Zdołbunów - ornamenty, kasowany znaczek za 3 gr. na papierze ze znakiem wodnym, jeden z najrzadszych - Fi. cena amatorska, Katalog Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali cena amatorska, dodatkowo z wzajemnym przesunięciem obu kolorów, bez perforacji pomiędzy znaczkiem a prawym marginesem i brakiem dwóch otworów perforacyjnych w górnym i dolnym ząbkowaniu poziomym.

Fi.8
1 600 PLN
Bid
35918

1926 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Kraków - III tydzień Lotniczy Wawel, arkusik czteroznaczkowy ciętego znaczka za 5 gr. w kolorze niebieskim na papierze szarym - w katalogu W.Ługowskiego i J.Kosmali katalogowanego oddzielnie, jak na skanie lekko zgięty, pełna oryginalna guma w pięknym stanie.

Fi.19
1 000 PLN
Bid
35919

1926 list lotniczy z nadany 14.6.26 z Warszawy do Krakowa, nalepka kierunkowa w kolorze niebieskim, dodatkowe stempelki: lotniczej opłaty gotówkowej "POBRANO/PERÇU", "SAMOLOTEM" i stempel odbiorczy urzędu lotniczego we Lwowie "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ", na odwrocie kasownik odbiorczy ze Lwowa z datą 14.6.26.

Fi.41b
500 PLN
Bid
35920

1926 list lotniczy ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane 6.IX datownikiem okolicznościowym "LWÓW TARGI WSCHODNIE" z wyróżnikiem "b" (Myślicki 21 007), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych nadanych na terenie Targów Wschodnich we Lwowie "POCZTĄ LOTNICZĄ PAR AVION TARGI WSCHODNIE 5-15 Wrzesień 1926" - doskonała odbitka stempla (Myślicki 25 207) o najwyższym stopniu rzadkości - D, w jego katalogu nawet nie reprodukowanego!!! na odwrocie warszawski odbiorczy ramkowy stempelek lotniczy "Nadeszła pocztą lotniczą"; w czasie trwania imprezy nadano tylko 150 przesyłek lotniczych!!! walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.46
300 PLN
Bid
35921

1927 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - samoloty, znaczek czysty za 50 gr. w kolorze granatowym, bez gumy.

Fi.23
20 PLN
Bid
35922

1927 "AEROLOT" pierwszy lot Lwów - Brno, list lotniczy przesłany 1.XI ze Lwowa do Berna; specjalny dodatkowy stempel "LWÓW BRNO I-y LOT"; lotem tym przesłano zaledwie 85 sztuk poczty!!! na odwrocie kasowniki: przejściowy Warszawa 19 Port Lotniczy z 1.XI i odbiorczy Brno 2 z 3.XI; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.56b
500 PLN
Bid
35923

1927 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Pradze, nowodruki specjalnych nalepek dla przesyłek balonowych, przesłanych dwoma polskimi balonami w czasie tych zawodów, nalepki w pierwszej kolumnie przeznaczone dla balonu "Warszawa", w drugiej dla balonu "Lwów".


350 PLN
Bid
35924

1928 przesyłka poczty balonowej z okazji III Rajdu Balonów Kulistych.

Fi.3c
260 PLN
Bid
35925

1928 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - śmigło i maska, marginesowy znaczek czysty za 50 gr. w kolorze zielonym, rzadszy.

Fi.28B
120 PLN
Bid
35926

1928 Poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, prawidłowo opłacony list do Wiednia wysłany 13 V, znaczki skasowane datownikiem okolicznościowym, dodatkowe stempelki ramkowe: "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique" (Myślicki 28 203 - stopień rzadkości C) i "POBRANO/PERÇU zł... gr..." z dopisaną kwotą "40"; na odwrocie datownik tranzytowy WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z wyróżnikiem "b" z tego samego dnia, na froncie wiedeński datownik odbiorczy z 14.V.; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.60
300 PLN
Bid
35927

1929 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - alegorie, seria kasowana, miejscami słabsze ząbki.

Fi.42-45
130 PLN
Bid
35928

1929 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Katowice, przewieziono 210 listów, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.81
160 PLN
Bid
35929

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
Bid
35930

1930 polecony list lotniczy wysłany 24.XI z Warszawy do Paryża, ładnie ofrankowana koperta firmowa "L.B.JANKIEWICZ", na odwrocie nalepka firmowa, kasownik przejściowy Warszawa 19 Port Lotniczy i odbiorczy PARIS GARE DU NORD AVION 26-11; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.213II, 219, 224
Mi.241II, 227, 232
200 PLN
Bid
35931

1932 list lotniczy z Warszawy do Lwowa, znaczek skasowany 16.III datownikiem okolicznościowym "ZJAZD I.A.T.A." (Myślicki 32 001), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych "Association Internationale du Trafic Aerien a Varsovie" (Myślicki 28 202) o najwyższym stopniu rzadkości - D; na odwrocie datowniki przejściowe WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z wyróżnikiem "c" z dnia 16.III i 17.III, na froncie datownik odbiorczy LWÓW 1 z wyróżnikiem "2h" i stempelek lotniczy "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ."; lot w katalogu Fischera NIEOPISANY!!!; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.222
Mi.230
800 PLN
Bid
35932

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 9 lot do Ameryki Południowej, strona adresowa listu wysłanego 24.10 z Friedrichshafen do Buenos Aires, ofrankowana m.in. znaczkiem za 100 Pf z górnym marginesem wydrukowany formą płaską (na liście Mi.200.- euro); dodatkowy ośmiokątny czerwony stempel okolicznościowy lotu; dekoracyjny walor w dobrym stan zachowania (Sieger 195Aa).


Mi.343 P OR B, 414, 421
200 PLN
Bid
35933

1934 kartka przesłana pocztą balonową z okazji Międzynarodowych zawodów Balonów Wolnych o puchar Gordon - Bennetta, nalepka Aeroklubu R.P.

Fi.7a
160 PLN
Bid
35934

1934 list przesłany pocztą balonową z okazji Międzynarodowych zawodów Balonów Wolnych o puchar Gordon - Bennetta, nalepka Aeroklubu R.P., na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.7a
180 PLN
Bid