The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Current auction Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
34564

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, seria w nieząbkowanym gumowanym górnym pasku z arkusza sprzedażnego, z tytułem serii na górnym marginesie, bez druku barwy srebrnej - bez napisu POLSKA i nominału, katalog Fischer 4.500,-.

Fi.3195-200 nz MK
Mi.3343-8
2 000 PLN
Bid
34565

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, seria w nieząbkowanym gumowanym pasku z arkusza sprzedażnego bez druku kolorów oprócz barwy czarnej, dotychczas nie katalogowane, gwarancja i atest Korszeń.

Fi.3195-200 nz MK
Mi.3343-8
2 100 PLN
Bid
34566

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 
20 PLN
Bid
34567

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna PHILA NIPPON '91, blok za 15000 zł. z wadliwym skrajnym hologramem - motyl jest na nim przesunięty w prawo, ale na lewej stronie nie ma prawych skrajów skrzydeł, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.bl.144MK3 (101)
Mi.Bl.115
1 200 PLN
Bid
34568

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, folia hologramowa z której przenoszono na bloki tego wydania wycięte w trakcie nanoszenia elementy przywieszek bloku, niespotykane i niekatalogowane.

Fi.bl.145
750 PLN
Bid
34569

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, pasek czterech nierozciętych bloków z przesuniętym drukiem hologramów, drugi blok od góry z dodatkowo nieodbitymi narożnikami hologramu, niekatalogowane.

Fi.bl.145 MK
Mi.Bl.115
3 200 PLN
Bid
34570

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, parka nierozciętych bloków.

Fi.bl.145 MK6
Mi.Bl.115
500 PLN
Bid
34571

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, pasek czterech nierozciętych bloków, katalog Fischer 4.000,-.

Fi.bl.145 MK7
Mi.Bl.115
2 100 PLN
Bid
34572

1991 motyle w kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, nierozcięty pasek pięciu bloków, rzadkie, doskonały stan zachowania.

Fi.bl.145 MK9
Mi.Bl.115
4 500 PLN
Bid
34573

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, parka nierozciętych bloków z przesunietym drukiem hologramów.

Fi.bl.145 MK10
Mi.Bl.115
1 000 PLN
Bid
34574

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

Fi.bl.145MK6
Mi.Bl.115
600 PLN
Bid
34575

1991 seria wydana przez pocztę Solidarności Nowej Huty z okazji 100-lecia utworzenia Towarzystwa Szkoły Ludowej.


40 PLN
Bid
34576

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.190,70).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
150 PLN
Bid
34577

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.182,90).

Fi.3213-76
Mi.3361-3424
110 PLN
Bid
34578

1992-1993 TOM XIX JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 433 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3213-3328
Mi.3361-3476
260 PLN
Bid
34579

1992 90. rocznica urodzin Tadeusza Manteuffela, lewy znaczek z błędem "wcięcie w O w słowie POLSKA".

Fi.3223B1
30 PLN
Bid
34580

1992 500-lecie odkrycia Ameryki - Europa CEPT (III), arkusz czysty, na górnym marginesie fałdka (nie złamanie).

Fi.3229-30
Mi.3377-78
50 PLN
Bid
34581

1992 Światowa Wystawa Filatelistyczna "Olymphilex '92" w Barcelonie, nieząbkowany znaczek z bloku, czysty.

Fi.3244A
Mi.3392B
10 PLN
Bid
34582

1992 historia orła białego, seria w półarkuszach sprzedażnych, w półarkuszu znaczka za 3000 zł znaczek z błędem "uszkodzona siatka na prawym udzie orła".

Fi.3272-6 (3274B1)
Mi.3420-4
100 PLN
Bid
34583

1992 historia orła białego, seria w arkuszach sprzedażnych złożonych w połowie, w arkuszu znaczka za 3000 zł znaczek z błędem "uszkodzona siatka na prawym udzie orła".

Fi.3272-6 ark (3274B1)
Mi.3420-4
200 PLN
Bid
34584

1992 rok historii Armii Krajowej, blok z małym numerem na odwrocie.

Fi.Bl.150I
Mi.Bl.120II 
200 PLN
Bid
34585

1992 rok historii Armii Krajowej, blok bez perforacji z podwójnym drukiem numeru na odwrocie i stempelkiem SAMPLE, w katalogu Fischera opisany jako niepewnego pochodzenia.

Fi.bl.150P
Mi.Bl.120
1 400 PLN
Bid
34586

1993 rocznik kopert FDC (bez bl.152A(108A); Fi.185,70).

Fi.3277-3328
Mi.3425-76
140 PLN
Bid
34587

1993 rocznik znaczków czystych (bez bl.151(107)I-II; Fi.193,60).

Fi.3277-3328
Mi.3425-76
120 PLN
Bid
34588

1993 Poczet królów i książąt polskich (VIII) - Bolesław Wstydliwy, znaczki z przywieszkami i pustopolami z prawej strony w kolumnie; znaczki i pustopola w bardzo dobrym stanie zachowania, marginesy lekko podgięte.

Fi.3289Pw
Mi.3437
80 PLN
Bid
34589

1993 750-lecie nadania praw miejskich Szczecinowi, narożny znaczek z pustopolem u góry, czyste.

Fi.3295
Mi.3443
15 PLN
Bid
34590

1993 wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296
Mi.3444
60 PLN
Bid
34591

1993 Sanktuaria Maryjne I i II - Leśna Podlaska i Święta Lipka, arkusze czyste (Fi.115.-).

Fi.3317-18
Mi.3465-66
70 PLN
Bid
34592

1993 Tańce polskie wg Zofii Stryjeńskiej, znaczki za 9000 zł w parce poziomej, prawy z błędem na poz.14 w części nakładu "kółko na marynarce tancerza"; czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Kalinowski.

Fi.3344 B1
Mi.3491
70 PLN
Bid
34593

1993 Szlak bursztynowy, blok z błędem "kółko poniżej POLSKA" - bardzo rzadki, istnieje tylko 99 sztuk - wyłącznie na blokach od 946901 do 946999, to blok z ostatniej dziesiątki.

Fi.bl.151 MK2 (107)
Mi.121III
700 PLN
Bid
34594

1993 Szlak bursztynowy, blok z rzadkim i niemożliwym do sfałszowania błędem "perforacja poza znaczkiem" - znaczek z bloku pozostaje bez napisu POLSKA i nominału, właściwy rysunek ma przeperforowany narożnik, poza tym jest cięty.

Fi.bl.151 MK2 (107)
Mi.Bl121III
1 200 PLN
Bid
34595

1993 Szlak bursztynowy, dwa bloki z typami numeratora I i II, jeden o nakładzie 4000, a drugi jedynie 1000 sztuk - ponad 250 000 zbieraczy wykupywało w tym czasie abonament znaczków polskich, co sprawia, że będzie coraz trudniej je zdobyć, ozdoba każdego zbioru nowych znaczków poczty polskiej, cena wykazuje silną tendencją wzrostową (Fi. 2500.-).

Fi.bl.151I, II (107)
Mi.Bl.121I, II
1 900 PLN
Bid
34596

1993 szlak bursztynowy, próba bloku bez numeru ze stempelkiem SAMPLE, w katalogu Fischera opisany jako niepewnego pochodzenia.

Fi.bl.151P
Mi.Bl.121
1 400 PLN
Bid
34597

1993 Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu, blok cięty.

Fi.bl.152A
Mi.Bl.122B
20 PLN
Bid
34598

1993 Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu, cięty blok z numerem powyżej oficjalnego nakładu, który wynosił dla tego bloku 284.700 sztuk, oferowany blok z numerem przekraczającym nakład tego bloku, rzadkie.

Fi.bl.152A
Mi.Bl.122B
140 PLN
Bid
34599

1993 karnet - "Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu - legenda o Orle Białym", blok nieząbkowany.

Fi.bl.152A
Mi.Bl.122B
50 PLN
Bid
34600

1993 karnet - "Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu - legenda o Orle Białym", blok cięty i próba - rytowane przez Czesława Słanię (Fi.72.-).

Fi.bl.152A (108A), bl.152A (108) P
Mi.Bl.122B
60 PLN
Bid
34601

1993 Światowa Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu, próba bloku.

Fi.bl.152P1
Mi.Bl.122B
20 PLN
Bid
34602

1994 rocznik kopert FDC (Fi.135,50).

Fi.3329-69
Mi.3477-3517
140 PLN
Bid
34603

1994 rocznik znaczków czystych (Fi.122,50).

Fi.3329-69
Mi.3477-3517
70 PLN
Bid