The new auction will start soon

Auction 100. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30700

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
30701

1939 I wydanie przedrukowe, zestaw trzynastu listów opłaconych pojedynczo lub wielokrotnie znaczkami tego wydania, kilka zgodnie z taryfą, reszta przepłacona.

Fi.1-13
240 PLN
30702

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na karcie ostemplowana 24.10.40 w Krakowie.

Fi.1-13
40 PLN
30703

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
30704

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
30705

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza; karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej o sygn.11.39), wysłana 24.5.1940 z Krosna do Sompolna.

Fi.3
40 PLN
30706

1939 I wydanie przedrukowe, 16 gr - frankatura pojedyncza, papiery handlowe wysłane 11.3.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krakowa do Monachium, koperta firmowa "Krakauer Zeitung/ Warschauer Zeitung", dodatkowo pieczęć listowa "Amt des Generalgouverneurs für die besetzen polnischen Gebiete Abt. für Volksaufklärung und Propaganda Pressedienst"; dekoracyjny rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.4
240 PLN
30707

1939 I wydanie przedrukowe, 20 gr + 30 gr - frankatura dwukolorowa, prawidłowo opłacony list zamiejscowy opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 19.XII z Piwnicznej do Sosnowca, znaczki skasowane jednowierszowym stemplem prowizorycznym "Piwniczna", jeden dodatkowo datownikiem "19.Dez.1939"; ładne prowizorium w dobrym stanie zachowania (znaczek za 20gr z jednym słabszym narożnikiem).

Fi.5, 7
240 PLN
30708

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa (formularz niemieckiej poczty polowej o sygn.11.39) opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 19.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej (Fi.100,-).

Fi.7
70 PLN
30709

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, prekursor formularzy kartkowych, polska przedwojenna całostka dofrankowana i opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 16.II.1940 z Lublina do Sanoka; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7, P Fp3
100 PLN
30710

1939 I wydanie przedrukowe - dofrankowana całostka za 12 gr opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 15.III.1940 do Tarnowa, przesłana AMBULANSEM NR.5 relacji DĄBROWA-TARNÓW (DABROWA-5-TARNOW); słabszy stan zachowania (karta zgięta pionowo i naderwana z prawej strony); gwarancja.

Fi.Cp1, 2, 21
120 PLN
30711

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
30712

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", prawidłowa przesyłka z okresu podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 19.12 z Krakowa do Zakopanego; idealny stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
100 PLN
30713

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
30714

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG, karta pocztowa za 6 Pf wysłana z Jasła do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony dwuwierszowym kasownikiem prowizorycznym "Deutsche Dienstpost Osten/ Jaslo" z dostawioną datą "24.10.39"; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempelek informacyjne PCK; rzadki i dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.PCp1
Mi.VP226I 
200 PLN
30715

1939 formularz kartkowy wysłany 30.XI z Łodzi do oflagu IIB w Arnswalde, przedwojenny datownik polski ŁÓDŹ 1, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


240 PLN
30716

1940 firmowy list z warszawy do Niemiec, pojedyncza frankatura znaczka wydania przedrukowego za 50/25, ładny stan zachowania.

Fi.9
120 PLN
30717

1940 list polecony z Niska do Stalagu XIIIA koło Norymbergi, na odwrocie stempel odbiorczy Norymbergi.

Fi.9, 10
50 PLN
30718

1940 kartka z Klemensowa 16.3.40 do Poznania na polskiej przedwojennej całostce.

Fi.11
250 PLN
30719

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
30720

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) czysta (Fi.513.- zł); bardzo dobry stan zachowania (znaczek za 30/30 gr ciekawie utleniony).

Fi.14-39
500 PLN
30721

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
30722

1940 lotniczy list polecony z Krakowa do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.14II, 16I, 22, 24I, 35-39
200 PLN
30723

1940 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "kropka połączona z R" lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzone pióro".

Fi.17B2, B4
220 PLN
30724

1940 II wydanie przedrukowe, 4 gr - frankatura wielokrotna, prawidłowo ofrankowana karta pocztowa wysłana 29.9.1943 z Sochaczewa do Zakopanego, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.18
100 PLN
30725

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "prawa cyfra 4 zakończona szpicem".

Fi.18B4
10 PLN
30726

1940 list polecony z Warszawy do Wiednia, na odwrocie stempel tranzytowy.

Fi.21, 23, 35
60 PLN
30727

1940 Urodziny A.Hitlera, pamiątkowa karta ofrankowana znaczkiem za 50/50 gr z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
30728

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
40 PLN
30729

1940 kartka z Warszawy do Krakowa.

Fi.33I
40 PLN
30730

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr (mały odstęp) znaczek na widokówce ostemplowany 2.V w Gorlicach w 25-rocznicę bitwy pod Gorlicami, na karcie dodatkowy pamiątkowy nadruk; zwraca uwagę datownik odciśnięty w rzadko stosowanym kolorze fioletowym!

Fi.33II
40 PLN
30731

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 6 gr na kompletnej gazecie KRAKOWSKIE WIEŚCI (КРАКIВСЬКI ВIСТI) wydawanej w języku ukraińskim w Krakowie wysłanej 5.7.1941 z urzędu Kraków 2 do Berlina, przesyłka opłacona jako druki, bardzo rzadko spotykany walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.40
300 PLN
30732

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

Fi.40-51
50 PLN
30733

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria z górnymi marginesami (znaczek za 1 zł z dolnym), skasowana stemplem okolicznościowym, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.40-51; 6a
50 PLN
30734

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria na wycinkach skasowana 15-17.8.41 w Krakowie stemplem okolicznościowym z okazji 1 rocznicy NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.40-51; 12
60 PLN
30735

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 8 gr - frankatura pojedyncza, druk urzędowy Rentenkammer Warschau wysłany 10.XII z Warszawy do miejscowości Żytno; minimalnie słabszy stan zachowania.

Fi.41
40 PLN
30736

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 8gr + 24gr - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 31.3 z pośrednictwa pocztowego w miejscowości Jezierzany k.Borszczowa do Krakowa, nietypowy stempelek "JEZIERZANY K.BORSZCZ" użyty również do ostemplowania nalepki polecenia, zwraca uwagę dodatkowo dobijany datownik z polską nazwą miesiąca "26 STYCZ 1942", datownik placówki nadrzędnej Czortków z 29.I, na odwrocie kasownik odbiorczy; list minimalnie przefrankowany, ale wynikało to zapewne z braku znaczków o właściwych nominałach w tej niewielkiej placówce pocztowej; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.41, 45
400 PLN
30737

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 12 gr - frankatura pojedyncza, znaczek z silnie przesuniętą perforacją pionową na formularzu kartowym, wysłanym 4.IX.1941 z Krosna do miejscowości Deutscheneck w tzw. Kraju Warty; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.43
60 PLN
30738

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz - karta pocztowa wysłana 5.4.41 z Częstochowy do Łucka; wirnik niemieckiej cenzury Wehrmachtu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.46
80 PLN
30739

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria kasowana okolicznościowo na wycinkach (Fi.70.-).

Fi.52-55
60 PLN