The auction will start on 14.04.2023

Auction 100. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30473

1939 Obszary anektowane przez ZSRR - Równe, lokalny nadruk ПОЧТА С.С.С.Р. Голодающим 50 коп. + 50 коп. - dopłata NA GŁODUJĄCYCH, na parce polskich znaczków międzywojennych z serii historycznej za 15 gr., wykonany w październiku 1939r. z inicjatywy naczelnika urzędu pocztowego w Równem J.Tichonowa (Fi.str.187), co unikalne nie pojawiały się w handlu znaczki gumowane i dotąd nie było wiadomo, że znaczki te były numerowane, a J.Tichonow opatrywał je swoim stempelkiem gwarancyjnym J.Тихонов.

Fi.334
600 PLN
30474

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, wycinek dofrankowanej całostki , znaki opłaty skasowane stempelkiem prowizorycznym - jednowierszowym w ramce "Buczek"; fragment tekstu na odwrocie pisany po polsku; dobry stan zachowania.

Fi.AnN2, AnN5, AnNCp3
40 PLN
30475

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany ze Skoczowa do Cieszyna, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym SKOTSCHAU.

Fi.AnN8
Mi.519 
50 PLN
30476

1939 AMBULANS 228 relacji WYSTRUĆ-IŁAWA (INSTERBURG-DEUTSCH EYLAU), list nadany 5.7 w miejscowości Korsze (Korschen), przesłany ambulansem do Gdańska; na odwrocie zalepka kontroli dewizowej; walor w słabszy stanie zachowania (punktowe przebarwienia).

Fi.AnN8
Mi.519 
100 PLN
30477

1939 WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ, obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany z miejscowości Michałkowice do księdza profesora Józefa Archutowskiego w Krakowie, znaczek unieważniony jednowierszowym w ramce kasownikiem prowizorycznym "Michalkowitz (Oberschleis)"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku w Michałkowicach rozpoczęła się II wojna światowa, członkowie niemieckiego Freikorpsu ubrani po cywilnemu w ramach operacji "Tannenberg" o 3 w nocy przekroczyli granicę - jeszcze przed rozpoczęciem ataku przez regularne jednostki niemieckie - w celu działań dywersyjnych; zamierzonych zadań nie zrealizowano i poniesiono przy tym ciężkie straty; dotkliwą porażką zakończyła się próba przejęcia kopalni "Michał" w Michałkowicach, atak na którą rozpoczął się 1 września o 4:30 - pierwsze strzały na Westerplatte padły o 4:45;

Adresat listu - ksiądz Józef Archutowski długoletni dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aresztowany przez Niemców 6.11.1939 razem z innymi profesorami Uniwersytetu w ramach akcji Sonderaktion Krakau i wywieziony do obozu w Sachsenhausen, dzięki interwencji samego papieża Piusa XII uwolniono go w lutym 1940, zginął 31.08.1944 podczas Powstania Warszawskiego pod gruzami klasztoru Sióstr Sakramentek.

Fi.AnN11a
Mi.522
700 PLN
30478

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, SWARZĘDZ - karta pocztowa (bez tekstu na odwrocie) do Królewca ofrankowana znaczkiem poczty Wolnego Miasta Gdańska z nadrukiem 3 Rpf "Deutsches Reich" unieważnionym prowizorycznym stemplem "Postamt Schwersenz" z godłem III Rzeszy; 1.09.1939 Wolne Miast Gdańsk zostało włączone do III Rzeszy, znaczki opłaty i całostki Gdańska pozostawały w obiegu do 30.09.1939, z dniem 1.10.1939 w ich miejsce poczta niemiecka wprowadziła znaczki i całostki gdańskie z nadrukiem "Deutsches Reich", które do 20.10.193 mogły być stosowane wyłącznie na terenach byłego Wolnego Miasta, a od 21.10.1939 na obszarze całej ówczesnej Rzeszy; efektowny walor w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.716
80 PLN
30479

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, znaczek radziecki za 45 kop skasowany 16 2 42 czytelnie odciśniętym w miejscowości Dawidgródek radzieckim datownikiem ДАВИД.ГОРОДОК ПИНСК.ОБЛ. СССР z wyróżnikiem g "г"; zwraca uwagę, błędnie zapewne ustawiona, data roczna 42 - powinno być 40 lub 41; wg. książki J.W. Żurawskiego vel Grajewskiego Sowieckie znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 datownik ten nie był do tej pory znany; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.728
200 PLN
30480

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


60 PLN
30481

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, kontrolne odbitki rekwizytów pocztowych z agencji pocztowo-telekomunikacyjnej Radlin 2: okrągłej pieczęci z orłem, pieczęci do laku, stempelka polecenia, stempla nagłówkowego, kwadratowego stempelka "IX 8130", a "Sprawa służbowa wolne od opłaty pocztowej", a także datownika WODZISŁAW ŚLĄSKI z datą 1.IX.39 oraz niemieckich okupacyjnych rekwizytów: datownika LOSLAU (OBERSCHLES) z 19.10.39, jednowierszowego prowizorycznego stempelka LOSLAU i jednowierszowego w ramce Loslau (Oberschls) b; odbitki częściowo sporządzone najpewniej we wrześniu 1939 roku, prawdopodobnie tuż przed wkroczeniem Niemców na teren Polski; bardzo dobry stan zachowania.


160 PLN
30482

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, znaczek radziecki za 5 kop skasowany 1.XI idealnie odciśniętym polskim datownikiem ambulansu nr.305 relacji BIAŁYSTOK-CHORZELE; wg. książki J.W. Żurawskiego vel Grajewskiego Sowieckie znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 ambulanse pocztowe zostały włączone do obsługi pocztowej na okupowanych Kresach Wschodnich już pod koniec 1939 roku, w t.I na s.104 pokazuje duży fragment listu z 17 XI 39 ze znaczkami skasowanymi datownikiem polskiego ambulansu 306; cytat z tej pracy ze s.239: "Wydaje się, że korzystanie z tej formy usług pocztowych [ambulansów] nie było jednak w rozpatrywanym okresie na Kresach popularne, ponieważ odnalezienie tak opracowanych przesyłek jest ogromnie trudne i dziś już prawie niemożliwe."; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
30483

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
30484

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
30485

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
30486

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Lwowa 3.12.39 do Samboru, mieszana frankatura polsko - rosyjska, list zwrócony do nadawcy, stempel z Samboru i odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
30487

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
30488

1940 Obszary anektowane przez Litwę, dwa wycinki całostek wysłanych z Wilna z urzędu pocztowego przy dworcu kolejowym, dwa rożne datowniki: karta z 25 VI - "VILNIUS GLŽ.ST." z wyróżnikiem "k"; karta z 2.2 - "VILNIUS GELEŽINKELIO STOTIS" z wyróżnikiem "e"; nad znakiem opłaty górnego wycinka cenzura litewska "Ƶ46", na obu fragmenty stempli cenzury niemieckiej; tekstu na odwrocie pisany po polsku; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.AnLCp2, AnLCp3
120 PLN
30489

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
30490

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta reklamowa PROPIDEX wysłana 21.2 z Łodzi (Litzmannstadt 1) do Poznania, znaczek unieważniony kasownikiem propagandowym.

Fi.AnN5
Mi.516 
50 PLN
30491

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 26.4 z Poznania do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, znak opłaty unieważniony datownikiem POSEN BPA 33; pieczęć kancelaryjna PCK z datą wpłynięcia przesyłki i wewnętrzny stempel informacyjny PCK; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (minimalne ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I  
120 PLN
30492

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.5 z Królewskiej Huty (Königshütte) do Sanoka, karta od góry przycięta.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
30 PLN
30493

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
30494

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
30495

1940 Obszary anektowane przez Litwę - NOWA WILEJKA, nieopłacona widokówka wysłana 4.3 z urzędu Nowa Wilejka 1 do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag XVIIIA, idealnie odciśnięty litewski datownik "N.VILNIA I"; po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, Sowieci przekazali Litwinom Wilno z okolicami, Józef Witold Żurawski vel Grajewski w artykule (Filatelista 10/2005) o losach Wileńszczyzny w rękach Litwinów w czasie od 28.X.1939 do 15.VI.1940 pisze: "Z tego okresu nie została dotąd znaleziona jakakolwiek dokumentacja pocztowa z innych [niż Wilno] miejscowości na Ziemi Wileńskiej, choć taka zapewne powinna istnieć" jest więc to najpewniej pierwsza taka przesyłka odnaleziona po 70 latach; stempel cenzury obozowej z parafką cenzora nr.3, dodatkowo stempelki "T" i "13"; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
30496

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 12.I ze Lwowa do Stanisławowa, znaki opłaty unieważnione polskim stemplem wirnikowym LWÓW 2, nietypowy datownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania.


160 PLN
30497

1940-41 Obszary anektowane przez ZSRR:

tereny włączone do Białorusi, koperta wysłana 12.1.41 ze sztabu armii sowieckiej w Białymstoku do 53 pułku artylerii w Augustowie, na odwrocie datownik odbiorczy z 13.1; dobry stan zachowania (koperta od góry przycięta, niewielkie ubytki tylnej klapy);

tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 19.I.40 z Tarnopola do Lwowa; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


500 PLN
30498

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, dokument z sądu rejonowego (Amtsgericht) w Ostrowie wystawiony 6.VIII, pieczęć urzędowa z godłem.


20 PLN
30499

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa datowana 11.III, wysłana z Trembowli do Lwowa, znaki opłaty unieważnione datownikiem sowieckim, lwowski kasownik odbiorczy z 14.3; walor w dobrym stanie zachowania (na odwrocie dwa niewielkie ubytki papieru).


120 PLN
30500

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa (treść po polsku) wysłana 16.XII ze Lwowa do Łucka, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem wirnikowym sortowni Kolejowego Oddziału Przewozu Lwów 2 - "ЛЬВIВ CCCP ЛЬВОВ (СОРТ.) ЖДПО"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


200 PLN
30501

1940 kartka z Łucka (dzisiaj Ukraina) 7.4.40 do Sandomierza, stempel cenzury niemieckiej.


120 PLN
30502

1940 kartka polecona z Kałusza (dzisiaj Ukraina) 29.9.40 do Warszawy, pod koniec 1940 Sowieci wywieźli w głąb Rosji wszystkich polskich mieszkańców miasta, stemple cenzury niemieckiej, piękny dekoracyjny walor.


240 PLN
30503

1940 okupacja ZSRR, list polecony z Skolego koło Brzeska 9.8.40 do Brzeska opłacony radzieckimi znaczkami, polska przedwojenna erka, zalepka niemieckiej cenzury wojskowej i stempel odbiorczy na odwrocie.


400 PLN
30504

1940 okupacja ZSRR, list z Rożniatowa 20.3.40 do Lwowa opłacony radzieckim znaczkiem unieważnionym polskim przedwojennym kasownikiem, na odwrocie radziecki stempel odbiorczy.


600 PLN
30505

1940 okupacja sowiecka, list polecony z Bielska Podlaskiego 31.3.40 do Stanisławowa, radziecki znaczek i stemple pocztowe, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
30506

1940 list pobraniowy nadany w pośrednictwie pocztowym Kladau (Kłodawa) przez Praust (Pruszcz Gdański) do Katowic, 100 punktów według Wolfa.


400 PLN
30507

1940 obszary anektowane przez ZSRR włączone do Ukrainy, kartka nadana z Równego 10.12.40 do Rzeszowa, niemiecka cenzura wojskowa.


100 PLN
30508

1940 obszary anektowane przez ZSRR włączone do Ukrainy, kartka nadana z Klesowa 17.9.40 do Rzeszowa, niemiecka cenzura wojskowa.


80 PLN
30509

1940 obszary wcielone do rzeszy Niemieckiej, list na kopercie firmowej z Dąbrowy koło Będzina.


60 PLN
30510

1940 obszary wcielone do rzeszy Niemieckiej, ekspresowy list polecony z Janowa koło Katowic do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


60 PLN
30511

1940 list wysłany z Lizbony 22.9.40 do Puław, stemple niemieckiej cenzury wojskowej. W rzeczywistości nadawca z Lizbony był mistyfikacyjną skrzynką kontaktową korespondencji żołnierzy polskich w Wielkiej Brytanii (we wrześniu 1940 roku była to firma "Thomas Cook & Son"), fotoatest Drzewiecki.


260 PLN
SOLD
30512

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 23.6 z Wisły (WEICHSEL) do Piaseczna.

Fi.AnNCp3
Mi.P226I 
40 PLN