The new auction will start soon

Auction 10. WW1 occupation postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2074

1915 znaczek austro-węgierskiej poczty polowej za 3 kr. z odwróconym nadrukiem FELDPOST, niewidoczny ślad po podlepce.

Fi.19 No
200 PLN
2075

1916 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej wschodniej części byłego zaboru rosyjskiego, znaczek za 1 mk. z perforacją 26:17 otworów, gwarancja Schmutz.

Fi.12a
220 PLN
2076

1918, VI, Działoszyce, adres paczkowy do Końska. Mieszana frankatura - znaczek austriackiej poczty polowej, na odwrocie bośniacki znaczek dopłaty użyty na ziemiach polskich!!! Kasownik odbiorczy 6.VI. Bardzo ciekawy walor.


Mi.67, P16 
240 PLN
2077

1918 lokalne znaczki opłaty używane na obszarze okupowanym przez X Armię - rejony Baranowicz i Nowogródka.

Fi.1-2
270 PLN
SOLD
2078

1918, 19.IX Radom, adres paczkowy do Brodów. Opłacony znaczkami austriackiej poczty polowej. Na odwrocie stemple odbiorcze Końsk 21 i 25.IX. Wysoka frankatura. Ciekawe.

Fi.65, 68
Mi.65, 68 
500 PLN