The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 10. Foreign Postage on Polish territory

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2044

1857, 8.IV Lwów, parka pozioma znaczków pierwszego wydania na liście do Tarnowa. Na odwrocie stempel odbiorczy z ozdobnikami 10.IV i sucha pieczęć z herbem:"DYREKCJA GALICYJSKIEGO STANOWEGO TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO". Ładna i ciekawa całość.


Mi.5 
180 PLN
SOLD
2045

1858 znaczek rosyjski za 30 kop. użyty w Warszawie - kasownik z numerem 1 typu cztery kwadraty.


Mi.7 
1 000 PLN
2046

1858 znaczek rosyjski użyty w Łomży - kasownik z numerem 37 (Fi +100).


Mi.5 
250 PLN
2047

1860 po, 14.IV Tarnów, list do Brodów. Na odwrocie stemple tranzytowe: Oświęcim 15.APR, Kalwaria 16.APR.


Mi.18 
130 PLN
2048

1863 po, 17.VI Bochnia, koperta listu poleconego do Brzeska. Dwukolorowa frankatura. List opłacony dwoma znaczkami po 5 kr. Na odwrocie nieuszkodzony (zwykle przedzierany przy otwieraniu listu) znaczek opłaty za polecenie (10 kr.) i stempel odbiorczy Brzesko. Ładna i ciekawa całość.


Mi.32, 33 
250 PLN
2049

1865 rosyjski znaczek za 10 kop. użyty w Sterdyniu - kasownik z numerem 71 (Fi.+2500).


Mi.15y 
800 PLN
2050

1866 rosyjski znaczek za 10 kop. użyty w Ostrołęce - kasownik z numerem 47 (Fi.+250).


Mi.21x 
80 PLN
2051

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. użyty w Lublinie - kasownik z numerem 73.


Mi.21x 
30 PLN
SOLD
2052

1866 znaczek rosyjski za 5 kop. użyty na dworcu kolei Warszawsko-Wiedeńskiej - kasownik BW (Fi.+1000).


Mi.20x 
300 PLN
2053

1866 rosyjski znaczek za 3 kop. użyty w ambulansie na drodze Bydgoskiej - kasownik D.B. 1 (Fi.+od 200).


Mi.19x 
200 PLN
2054

1866 rosyjski znaczek za 3 kop. użyty w Warszawie - kasownik z numerem 1 typu sześć kwadratów (Fi.+1000).


Mi.19x 
200 PLN
2055

1868, Królestwo Polskie - 26.XI Warszawa, list zagraniczny do Niemiec - Charlotenburg (Berlin). Trójkolorowa frankatura. Warszawskie stemple nadawcze: numerowy "1 w ośmiokątach" i mały miejscownik tzw. zastępczy (we wcześniejszym okresie ogromna Fi.+8000 dopłata). Polski stmpelek FRANCO i niemiecki stempel kolejowo-graniczny AUS RUSSLAND. Efektowna i dekoracyjna całość. Gwarancja.


1 000 PLN
SOLD
2056

1872, list z Czarnostowa do Warszawy, nadany w Pułtusku 27.XII. Na odwrocie stemple Pułtusk: 27 i 28 XII i odbiorczy (inny niż na froncie) Warszawa 28.XII. Ładna całość. Gwarancja.


250 PLN
2057

1887, 7.VI zagraniczny list polecony nadany w urzędzie filialnym Kraków do Tomska w Rosji. Ładna ozdobna erka. Stempel odbiorczy Tomska. Rzadka, wysoka frankatura. Ciekawe.


Mi.48 
700 PLN
2058

1890, 23.X, list wartościowy (1000 złotych aust.) do biskupa w Tarnowie. Nadany w urzędzie pocztowym Lwów Śródmieście. Wysoka frankatura - opłata za list wyniosła 45 kr.! Na odwrocie pieczęcie lakowe nadawcy. Ciekawa przesyłka.


Mi.56, 59 
400 PLN
2059

1898 list polecony z Dembicy 4.2.98 opłacony znaczkami austriackimi, na odwrocie stempel odbiorczy, obcięta górna część koperty.


Mi.53 
50 PLN
SOLD
2060

1898, 13.IV Jarosław, doręczeniowy znaczek sądowy (niebieskofioletowy) o ząbkowaniu ZL 12 1/2 na zawiadomieniu sądowym. Ciekawe.

Fi.1bx
Mi.1bB 
250 PLN
2061

1905 polecony list firmowy z Warszawy 27.I.1905 opłacony rosyjskimi znaczkami i rosyjskš erkš do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi. 45 
100 PLN
2062

1905 polecony list firmowy z Warszawy 21.I.05 opłacony znaczkami rosyjskimi z rosyjskš erkš i stemplami do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.43, 45 
100 PLN
2063

1905 list polecony z Sosnowic opłacony na odwrocie znaczkami rosyjskimi do Krakowa, widok obu stron listu.


Mi.42, 45, 51, 52&nb
80 PLN
2064

1905 list polecony z Warszawy do Krakowa opłacony znaczkami rosyjskimi, uszkodzona koperta z lewej strony, widok obu stron listu.


Mi.42, 43, 45 
70 PLN
2065

1911 list polecony (list w środku) z dworca Warszawa Wiledeńskiego (główny) 2.5.11 opłacony rosyjskimi znaczkami i z rosysyjskš erkš, nierówno oberwana górna część koperty .


Mi.70 
70 PLN
2066

1912 rosyjskie znaczki użyte na liście poleconym z Warszawy Centralnej (rosyjskie stemple i erka) 12.7.12, na odwrocie rosyjski stempel odbiorczy Nowego Miasta.


Mi.69 
80 PLN
2067

1914, książka oszczędnościowa Pocztowo-Telegraficznej Kasy Osczczędnościowej. Placówki pocztowe znajdowały się w każdej większej miejscowości, natomiast banki w niewielu. Kasy takie (czytaj poczty) zapełniały powyższą lukę, a proponowana forma oszczędzania była dosyć wygodna dla publiczności. Dokonywane wpłaty dokumentowane były poprzez skasowanie (datownikiem pocztowym)znaczków o odpowiednich nominałach. Bardzo ciekawy i niespotykany dokument pocztowy


500 PLN
2068

1918 miejscowy list polecony z Krakowa 16.V.18 opłacony znaczkiem austriackim za 40 hal., na odwrocie zalepka kancelarii adwokackiej.


Mi.194 
50 PLN
2069

1918 polecony list z Mielca opłacony znaczkiem austriackim za 40 hal.


Mi.194 
30 PLN
2070

1939, Obce poczty okresu II wojny światowej - 17.XI Chodorów, frankatura mieszana - znaczki polskie i sowiecki. Polski przedwojenny datownik.


Mi.709 
70 PLN
2071

1939, Obce poczty okresu II wojny światowej - 2.X Baranowicze, radziecka karta pocztowa adresowana do Łomży, skasowana polskim datownikiem.


Mi.P 150 
100 PLN
2072

1941 kartka z Lwowa 22.5.41 do polskiego zesłańca, kartka zagięta w środku.


200 PLN
2073

1942, Obce poczty okresu II wojny światowej - 8.VII Poznań, list ekspresowy do Warszawy, na odwrocie stempel odbiorczy 9.VII. Ciekawa i nietypowa frankatura. Ładnie wyglądająca całość.


Mi.513, 814, UZ41&nb
100 PLN