Die neu Auktion wird bald beginnen

Auctionen 54. Überdruckausgaben 1918-1919

Seite:
Poz# Bilder Beschreibung Katalog Features Aktueller Preis
15251

1918 seria pomnikowa, dwa znaczki za 5 f./2 gr. i 10 fen./6 gr. na wycinku z przedrukowej karty pocztowej, drugi z błędem "uszkodzone P w Poczta", gwarancja Korszeń.

Fi.2, 3 B4
40 PLN
15252

1918 WARSZAWA 6, seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
50 PLN
15253

1918 seria pomnikowa stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5 
35 PLN
15254

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
100 PLN
15255

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.15 "uszkodzone z", gwarancja Korszeń.

Fi.2 B
30 PLN
15256

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja Schmutz.

Fi.2B2
Mi.2 
80 PLN
15257

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
15258

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w prawo, znaczek brzegowy - brak prawej "10", gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
50 PLN
15259

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
80 PLN
15260

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.17 "N zakończone haczykiem", gwarancja Korszeń.

Fi.3 B
30 PLN
15261

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
15262

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Petriuk.

Fi.3B2
Mi.3 
40 PLN
15263

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uskodzona litera N", dwie duże podlepki, gwarancja Korszeń.

Fi.3B2
Mi.3 
10 PLN
15264

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.3 B3
30 PLN
15265

1918 seria pomnikowa, złamany znaczek z nadrukiem odwróconym.

Fi.3No
Mi.3K 
15 PLN
15266

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikulski.

Fi.3No
Mi.3K 
200 PLN
15267

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
300 PLN
15268

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Korszeń.

Fi.3No B2
Mi.3K 
250 PLN
15269

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem na poz. "uszkodzone stopki obu cyfr 2", gwarancja Korszeń.

Fi.4 B
50 PLN
15270

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

Fi.4B1
Mi.4 
40 PLN
15271

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
15272

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w lewej cyfrze 5", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B10
Mi.5 
120 PLN
15273

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 f./6 gr., z rzadkim błędem na poz.33 "litery ols uszkodzone", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B9
200 PLN
15274

1918 wydanie PP/GGW, pasek znaczków z nadrukiem drugiej formy, rozerwana perforacja między skrajnymi znaczkami, gwarancja Berbeka.

Fi.6
Mi.6 
320 PLN
15275

1918 - 1919 wydanie PP/GGW, kompletna seria kasowanych znaczków na wycinkach, najważniejsze wartości, gwarancja Korszeń, Schmutz inne w większości Krawczyk.

Fi.6-16
150 PLN
15276

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Ways.

Fi.6b
Mi.6 
70 PLN
15277

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Ways.

Fi.6b
Mi.6 
70 PLN
15278

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, górny znaczek z błędem "Poczto", znaczek z błędem podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.6 B8
Mi.6 
450 PLN
15279

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja i oznaczenie Ways.

Fi.6c
Mi.6 
90 PLN
15280

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6c
Mi.6 
135 PLN
15281

1918 wydanie PP/GGW, znaczek rzadkim nadrukiem GGW farbą anilinową w idealnym stanie, fotoatest Korszeń.

Fi.6d
Mi.6 
400 PLN
VERKAUFT
15282

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z rzadkim nadrukiem GGW farbą anilinową w idealnym stanie, fotoatest Korszeń.

Fi.6d
Mi.6 
1 600 PLN
15283

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem drugą formą z błędem na poz.49 "odwrócone k", gwarancja i opis Gryżewski.

Fi.6IIa B7
400 PLN
15284

1918 wydanie PP/GGW, kasowany z pełną oryginalną gumą narożny czworoblok znaczków za 3 fen.; lewy górny z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę unikalnym błędem na poz.1 "ostroga przy literze z w Poczta", lewy dolny z błędem na poz.11 "podniesione s", gwarancja Perzyński, z opisem Schmutz.

Fi.6IIb B+B6
800 PLN
15285

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem drugą formą na silnie błyszczącym nadruku GGW, bardzo ładny znaczek stan, gwarancja i opis Schmutz

Fi.6IIc
200 PLN
15286

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 3 fen. z nadrukiem drugą formą na anilinowym nadruku GGW, lewy znaczek z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.33 "duża przerwa w czwartej kresce", a prawy z błędem na poz.34 "ścieniona trzecia kreska", w pięknym stanie z pełną gumą, gwarancja i opis "anilina" Schmutz.

Fi.6IId B+B
1 000 PLN
15287

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "kropka między sk", prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja Schmutz.

Fi.7cI B1
Mi.7I 
180 PLN
15288

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.7IB1
Mi.7I 
40 PLN
VERKAUFT
15289

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5 fen. z nadrukiem pierwszą formą z błędem na poz.16 "kropka miedzy o a c", na wycinku, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.7Ib B2
80 PLN
15290

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z przesuniętym nadrukiem pierwszej formy.

Fi.8aI
Mi.14I 
20 PLN