Seite:
Überdruckausgaben 1918-1919
Poz# Features Katalog Beschreibung Aktueller Preis
15251
Fi.2, 3 B4

1918 seria pomnikowa, dwa znaczki za 5 f./2 gr. i 10 fen./6 gr. na wycinku z przedrukowej karty pocztowej, drugi z błędem "uszkodzone P w Poczta", gwarancja Korszeń.

40 PLN
15252
Fi.2-4

1918 WARSZAWA 6, seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN
15253
Fi.2-5
Mi.2-5 

1918 seria pomnikowa stemplowana.

35 PLN
15254
Fi.2-5
Mi.2-5 

1918 seria pomnikowa.

100 PLN
15255
Fi.2 B

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.15 "uszkodzone z", gwarancja Korszeń.

30 PLN
15256

Fi.2B2
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "uszkodzone N", gwarancja Schmutz.

80 PLN
15257

Fi.2 B3
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN
15258
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w prawo, znaczek brzegowy - brak prawej "10", gwarancja Walisch.

50 PLN
15259
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

80 PLN
15260
Fi.3 B

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.17 "N zakończone haczykiem", gwarancja Korszeń.

30 PLN
15261

Fi.3B1
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
15262
Fi.3B2
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Petriuk.

40 PLN
15263
Fi.3B2
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uskodzona litera N", dwie duże podlepki, gwarancja Korszeń.

10 PLN
15264
Fi.3 B3

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN
15265

Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, złamany znaczek z nadrukiem odwróconym.

15 PLN
15266


Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, gwarancja Mikulski.

200 PLN
15267


Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

300 PLN
15268


Fi.3No B2
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Korszeń.

250 PLN
15269
Fi.4 B

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem na poz. "uszkodzone stopki obu cyfr 2", gwarancja Korszeń.

50 PLN
15270
Fi.4B1
Mi.4 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

40 PLN
15271

Fi.4B1
Mi.4 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN
15272
Fi.5 B10
Mi.5 

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w lewej cyfrze 5", gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN
15273
Fi.5 B9

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 f./6 gr., z rzadkim błędem na poz.33 "litery ols uszkodzone", gwarancja i opis Schmutz.

200 PLN
15274
Fi.6
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, pasek znaczków z nadrukiem drugiej formy, rozerwana perforacja między skrajnymi znaczkami, gwarancja Berbeka.

320 PLN
15275
Fi.6-16

1918 - 1919 wydanie PP/GGW, kompletna seria kasowanych znaczków na wycinkach, najważniejsze wartości, gwarancja Korszeń, Schmutz inne w większości Krawczyk.

150 PLN
15276
Fi.6b
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Ways.

70 PLN
15277
Fi.6b
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Ways.

70 PLN
15278

Fi.6 B8
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, górny znaczek z błędem "Poczto", znaczek z błędem podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

450 PLN
15279
Fi.6c
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja i oznaczenie Ways.

90 PLN
15280
Fi.6c
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja i opis Schmutz.

135 PLN
15281
Fi.6d
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek rzadkim nadrukiem GGW farbą anilinową w idealnym stanie, fotoatest Korszeń.

400 PLN
VERKAUFT
15282

Fi.6d
Mi.6 

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z rzadkim nadrukiem GGW farbą anilinową w idealnym stanie, fotoatest Korszeń.

1 600 PLN
15283
Fi.6IIa B7

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem drugą formą z błędem na poz.49 "odwrócone k", gwarancja i opis Gryżewski.

400 PLN
15284

Fi.6IIb B+B6

1918 wydanie PP/GGW, kasowany z pełną oryginalną gumą narożny czworoblok znaczków za 3 fen.; lewy górny z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę unikalnym błędem na poz.1 "ostroga przy literze z w Poczta", lewy dolny z błędem na poz.11 "podniesione s", gwarancja Perzyński, z opisem Schmutz.

800 PLN
15285
Fi.6IIc

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem drugą formą na silnie błyszczącym nadruku GGW, bardzo ładny znaczek stan, gwarancja i opis Schmutz

200 PLN
15286
Fi.6IId B+B

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 3 fen. z nadrukiem drugą formą na anilinowym nadruku GGW, lewy znaczek z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.33 "duża przerwa w czwartej kresce", a prawy z błędem na poz.34 "ścieniona trzecia kreska", w pięknym stanie z pełną gumą, gwarancja i opis "anilina" Schmutz.

1 000 PLN
15287
Fi.7cI B1
Mi.7I 

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "kropka między sk", prawy znaczek z błędem "Pocata", gwarancja Schmutz.

180 PLN
15288
Fi.7IB1
Mi.7I 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "Pocata", gwarancja i oznaczenie Berbeka.

40 PLN
VERKAUFT
15289
Fi.7Ib B2

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5 fen. z nadrukiem pierwszą formą z błędem na poz.16 "kropka miedzy o a c", na wycinku, gwarancja i opis Korszeń.

80 PLN
15290
Fi.8aI
Mi.14I 

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z przesuniętym nadrukiem pierwszej formy.

20 PLN