Seite:
Städtepost 1914-1918
Poz# Features Katalog Beschreibung Aktueller Preis
15054
Fi.2

1915 Warszawa, miejscowy list urzędowy z parką znaczków poczty miejskiej na odwrocie.

60 PLN
15055
Fi.4

1915 Warszawa, list firmowy z Częstochowy do warszawy, stempel cenzury wojskowej w Warszawie i znaczek poczty miejskiej na odwrocie, gwarancja Jungjohann.

100 PLN
15056
Fi.4I

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze niebieskim, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku; kiedyś traktowany jak próba, obecnie jako grzecznościowy nadruk; podwójna gwarancja Rembieliński.

108 PLN
VERKAUFT
15057
Fi.4Iba
Mi.4aa 

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

60 PLN
15058
Fi.5aIa
Mi.6Iaa 

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 6/5 gr. w kolorze czarnym, połówka znaczka na wycinku, gwarancja Krawczyk.

30 PLN
15059
Fi.6a
Mi.5b 

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.20 euro), gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN
15060
Fi.6e
Mi.5a 

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym w kolorze jasnobrązowawoczerwonym z tłem zielonkawożółtym unieważniony na wycinku z prywatnej karty pocztowej rzadkim kasownikiem K.O.ST.M.WARSZAWY / POCZTA MIEJSKA z wyróżnikiem "a"; był on używany tylko 13 dni (9-21.11.), a potem został skradziony; gwarancja Falkowski.

250 PLN
15061
Fi.6g
Mi.5c 

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym w kolorze brązowoczerwonym z tłem zielonkawożółtym (Fi.200.-), sygnowany.

160 PLN
15062
Fi.6 Mk
Mi.5 

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 10 gr. cięte, bez tła, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, sygnowane T.Zieliński.

30 PLN
15063
Fi.6 Mk
Mi.5 

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 10 gr. cięte, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

20 PLN
15064
Fi.7 Mk
Mi.6 

1915 Warszawa, nadużycie kliszy znaczka za 5 gr. cięte, bez tła, nakład w zmienionej barwie - wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, lekka prześwitka.

10 PLN
15065


Fi.8

1915 Warszawa, czworoblok znaczków z nadrukiem nowej wartości, jeden znaczek ślad po podlepce.

15 PLN
VERKAUFT
15066
Fi.Ib-IIb

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, ledwo widoczny lekki ślad podlepki, gwarancja Rembieliński, z opisem Schmutz.

400 PLN
15067
Fi.I-IIb

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki, gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN
15068
Fi.I-II P

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.2000.-), gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN
15069
Fi.1I

1916 Białystok, znaczek pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

1 100 PLN
15070
Fi.1b

1916 Częstochowa, druki przesyłane miejscowo 26.IV, stempelek poczty miejskiej i dodatkowy określający wysokość opłaty 5 (fenigów).

140 PLN
15071
Fi.2h

1916 Częstochowa, kartka z Częstochowy do Strzelna niedoręczona i zwrócona do Częstochowy. tutaj próbowano wielokrotnie zwrócić nadawcy i pobrać opłatę doręczeniową, piękny obieg pocztowy.

1 000 PLN
15072

1916 Graz - poczta miejska, widokówka frankowana "znaczkiem" o nominale 2 halerzy, oddziału ratowniczego ochotniczej straży pożarnej w Grazu (RETTUNGS-ABTEILUNG DER FREIW. FEUERW. GRAZ), instytucji zajmującej się prawdopodobnie tak jak np. w Łodzi miejscowym doręczaniem poczty, wysłana 20.VIII, adresowana na pokład pancernika SMS "Arpad"; efektowna całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, STRAŻ POŻARNA.

400 PLN
15073
Fi.2b

1916 Łódź, karta pocztowa "Russich Polen" wysłana 12.IV z Warszawy, 14.IV doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, rzadki stempelek poczty miejskiej w kolorze liliowym (Fi.850.-), przesyłka cenzurowana w Warszawie, gwarancja Schmutz.

750 PLN
15074
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), znaczek za 3 kop. z prawym marginesem; piękny stan, gwarancja Mikstein, Korszeń.

220 PLN
15075
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.50 euro), lekki ślad podlepki, gwarancja Witkowski.

80 PLN
VERKAUFT
15076
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro), sygnowany T, gwarancja Korszeń.

100 PLN
15077
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Mikstein, Schmutz.

230 PLN
15078
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

200 PLN
15079
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria w parkach, gwarancja Schmutz.

360 PLN
15080
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria, gwarancja Schmutz.

160 PLN
15081

Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja Ways.

260 PLN
15082
Fi.3

1916 Sosnowiec, II wydanie znaczek za 3 kop. o niespotykanie intensywnym kolorze rysunku, w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

240 PLN
15083
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, marginesowa seria kasowana z pełną gumą (Mi.400 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

480 PLN
15084
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), wyższy nominał 10 f. bez śladu podlepki, a jedynie z minimalnym ubytkiem gumy po pęcherzyku powietrza - liczony jak podlepkowy, bardzo ładny stan, gwarancja Krawczyk.

120 PLN
15085
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.400 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

320 PLN
15086
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), lekki ślad podlepki, bardzo ładny stan, gwarancja Gryżewski.

120 PLN
VERKAUFT
15087
Fi.3 B

1916 Sosnowiec, kasowany znaczek za 3 kop. z rzadkim błędem na poz.4 "biała smuga zniekształcająca wyraz MIASTO" - opisane w PZP str.1096, gwarancja Schmutz.

600 PLN
15088
Fi.4 B
Mi.4I 

1916 Sosnowiec, parka kasowanych znaczków za 10 kop. z rzadkim błędem na poz.9/10 "biała kreska przecinająca rysunek na ukos" - opisane w PZP str.1096 (Mi.-.-), podwójna gwarancja Mikulski.

1 400 PLN
15089
Fi.5a

1916 Sosnowiec, herb miasta, marginesowa parka znaczków za (3 kop.) w kolorze lilaczerwonym w położeniu tete-beche i z prawie całym pustopolem, gwarancja Schmutz.

500 PLN
15090
Fi.Cp2

1916 Sosnowiec, karta pocztowa, wydanie z przedrukiem, czysta, stan bardzo dobry.

300 PLN
15091
Fi.1b

1916 Warszawa, wycinek z formularza z odbitką rzadszego stempla opłaty doręczeniowej (2 grosze) za druki - typ 1b, w kolorze czerwonym.

20 PLN
15092
Fi.2, 9, 10

1916 Warszawa, miejscowy list z znaczkami poczty miejskiej i stemplem "Wręczenie opłacone".

50 PLN
15093
Fi.8

1916 Warszawa, list firmowy z Berlina 4.1.16 do Warszawy, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu i znaczek poczty miejskiej w Warszawie na odwrocie.

60 PLN