Die Auktion endet am 13.07.2020
Die Auktion endet in:

Auctionen 54. Post während des Warschauer Aufstandes

Poz# Bilder Beschreibung Katalog Features Aktueller Preis
17788

1944 POCZTA HARCERSKA - składany list ze stemplem nadawczym "POCZTA HARCERSKA" z lilijką - Gryżewski typ 3 (Fi.4000.-), treść typowa dla takich przesyłek: informacje o sobie i pytania o stan zdrowia bliskich. Stemple na skutek kontaktu z wodą "przebiły" na drugą stronę, list należy do partii poczty niedoręczonej, która do stycznia 1945 przeleżała w gruzach przy Rakowieckiej; w latach 60-tych Polskie Radio podjęło próbę ich doręczenia, historię tę szczegółowo opisuje książka Jerzego Kasprzaka "Tropami powstańczej przesyłki", gwarancja Korszeń.

Fi.3
2 000 PLN
VERKAUFT
17789

1944 POCZTA HARCERSKA - koperta listu z Marszałkowskiej na Sienną (Śródmieście Płd. na Płn.) ze stemplem nadawczym "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD" z lilijką harcerską - Gryżewski typ 7 (Fi.3000.-); na dole dwa stempelki z lilijkami po bokach: "CENZURA HARCERSKA" - typ 1 i dodatkowy "OPŁATA UISZCZONA" - typ 32; dom przy Siennej 32 znajdował się na terenach zasiedlonych przez aryjczyków w trakcie stopniowej likwidacji i ograniczania terenów getta (drugi etap - po pierwszym, mur oddzielający getto od miasta postawiono pośrodku wzdłuż Siennej); ten trudnodostępny ze Śródmieścia Płd. rejon obsadzały oddziały zgrupowania "Chrobry II" (przy Siennej 41/45 stacjonowało jego dowództwo); przesyłka musiała być przeniesiona, pod ostrzałem, płytkim przejściem przy Kruczej, jedynym przecinającym dzielącą obie części Śródmieścia Al.Sikorskiego (Al.Jerozolimskie); poza śladami złożenia koperta zachowana w bardzo ładnym stanie, dość dobrze czytelne odbitki aż trzech stempli harcerskich; gwarancja Schmutz.

Fi.7
4 800 PLN
17790

1944 AK NA BARYKADACH - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul. Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem powstańczym typu 9 (Gryżewski), z 09.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 18.8.), wysoka wycena katalogowa (Fi.3500.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.9
600 PLN
17791

1944 WARSZAWA W OGNIU - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG na wycinku z kasownikiem powstańczym typu 10 (Gryżewski), z 06.8. (stosowany w dniach 5-14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), piękny stan, fotoatest firmowy.

Fi.10
800 PLN
17792

1944 BOHATERSKIE WALKI STOLICY - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG na wycinku z kasownikiem powstańczym typu 11 (Gryżewski), z 07.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), piękny stan, fotoatest firmowy.

Fi.11
800 PLN
17793

1944 POCZTA POLOWA - unikalny, z polskim znaczkiem przedwojennym, list z Powiśla na Śródmieście Płd.; do urzędu przy placu Napoleona (Śródmieście Płn.) list dotarł 22.SIERP.1944 - kauczukowy stempelek nadejścia - typ 29; tam został ocenzurowany - stempelek CENZUROWANE No 3 - typ 5, a 23.8 odprawiono go na Śródmieście Płd. - odręczna adnotacja i datownik unieważniający znaczek POCZTA POLOWA / WARSZAWA o średnicy 29 mm - Gryżewski typ 18 (Fi.3500.-); przesyłka musiała być przeniesiona, pod ostrzałem, płytkim przejściem przy Kruczej, jedynym przecinającym dzielące obie części Śródmieścia Al.Jerozolimskie; gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.18
3 200 PLN
17794

1944 POCZTA POLOWA - PIERWSZY DZIEŃ JEJ DZIAŁANIA; ze względu na słabą aktywność Poczty Polowej AK i sprawne działanie Poczty Harcerskiej, w ramach reorganizacji połączono je w dniu 20.VIII w Pocztę Polową; z tego dnia pochodzi list ze Śródmieścia Płn. na Śródmieście Płd.; datownik nadawczy POCZTA POLOWA / WARSZAWA o średnicy 25 mm - Gryżewski typ 19 (Fi.6000.-) był dotąd znany z trzech listów i przypisany przez Gryżewskiego do urzędu pocztowego na Wilczej 44 (Śródmieście Płd.); należy zrewidować ten pogląd, gdyż Krucza 47 to drugi budynek od dzielących Śródmieście na dwie części Al. Jerozolimskich, a list najpewniej został oznaczony tym unikalnym datownikiem w urzędzie przy placu Napoleona (Śródmieście Płn.); dowodzi tego stosowany w tym urzędzie stempelek cenzury CENZUROWANO No 5 - typ 5; potem przekazano datownik nadawczy typu 19 do urzędu na Wilczą (skąd jest znany z 25 i 26.8); zamieszanie spowodowane reorganizacją mogło być przyczyną, że list napisany osiemnastego został odprawiony dopiero dwudziestego; może to być jedna z pierwszych przesyłek nowo powstałej Poczty Polowej, a z całą pewnością jest to list z PIERWSZEGO DNIA jej funkcjonowania; gwarancja Perzyński, Schmutz.

Fi.19
7 500 PLN
17795

1944 WARSZAWA W WALCE - mający cechy oryginalnego obiegu unikalny wycinek ze znaczkiem wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 30 gr. - nadruk typu 2, unieważnionego 11.08. bardzo rzadkim kasownikiem propagandowym urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej - Gryżewski typ 12, (dotąd znanego z grzecznościowych odbitek na znaczkach GG z 8.08.); bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.10000.-), to jeden z najrzadszych kasowników i w dodatku na najlepszym z możliwych znaczków; gwarancja Krawczyk, z opisem Juhgjohann BPP.

Fi.84
10 000 PLN
17796

1944 I wydanie definitywne, seria czysta w pięknym stanie, sygnowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.113-17
4 000 PLN
17797

1944 znaczek powstańczy I wydania definitywnego w kolorze jasnobrązowym skasowany stemplem typ 20, gwarancja Wiatrowski.

Fi.114
380 PLN
17798

1944 znaczek I wydanie definitywnego w kolorze zielonym skasowany stemplem typ 20, gwarancja Wiatrowski.

Fi.115
420 PLN
17799

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek z podwójnym ząbkowaniem lewego boku, lekki ślad oleju po zacięciu w maszynie perforacyjnej - być może przyczynie takiego błędu perforacji, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.116w
2 000 PLN
17800

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, marginesowy znaczek typu 1 - "wcięcie w dolnej części litery P w POCZTA", z błędem na poz.19 "biała kropka w literze W", gwarancja i opis typu Schmutz.

Fi.118 B
800 PLN
17801

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, narożnikowy znaczek typu 3 - "cyfra 4 połączona z marginesem grubiejącą kreską", z pustopolem na górnym marginesie, ząbkowanie podwójne, trzecie na skraju arkusza i ślad perforacji przez środek pustopola, unikat - drugi znany egzemplarz we wspaniałym zbiorze Mikulskiego, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.118v
2 400 PLN
17802

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - listownik wysłany 29.XII z Frankfurtu nad Menem do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności.


150 PLN
17803

1944 przesyłka do kobiety-żołnierza AK, osadzonej po zakończeniu Powstania w stalagu XIA, życzenia z okazji Bożego Narodzenia wysłane do obozu przez YWCA - Stowarzyszenie Żeńskiej Młodzieży Chrześcijańskiej, organizacji która, podobnie jak YMCA w przypadku mężczyzn, prowadziła m.in. akcję opieki nad jeńcami, na odwrocie karnetu stempelek cenzury obozowej; niespotykany walor w niezłym stanie zachowania (rozdarcie, niewielkie zagniecenie i punktowe przebarwienia).

W ostatnich dniach Powstania Niemcy pod naciskiem zachodnich aliantów przyznali powstańcom prawa żołnierskie, na mocy umowy kapitulacyjnej do niewoli niemieckiej trafiło około 3000 kobiet żołnierzy AK, uczestniczek Powstania Warszawskiego, od 6 października 1944 kobiety jeńców kierowano do obozów, grupę około 400 kobiet związaną z 21 pułkiem piechoty z Żoliborza przewieziono do Stalagu XI A.


400 PLN
17804

1944 całostka pisana z Radomia 18.12.44 z wiadomością o rodzinie po upadku Powstania Warszawskiego; siostrze ppor. Smokalska, w M-Stammlager XI B i matce w obozie w Pruszkowie.


80 PLN
17805

1944 karta (część na odpowiedź) ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) od żołnierza AK, który trafił tam po upadku Powstania Warszawskiego, datowana 1-XII wysłana do Zakopanego; stempelek cenzury obozowej nr.3; Stalag 344 pełnił funkcję obozu przejściowego dla jeńców przeznaczonych do pracy w okolicach Czeskiego Cieszyna.


150 PLN
17806

1944 Poczta Powstańcza, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu tzw.Embicza, nadruk POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA na znaczkach GG, seria czysta, poza jednym znaczkiem marginesowa, w pięknym stanie (Mi.2500 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-X
4 000 PLN
17807

1944 wydanie tak zwane "Embicza", komplet znaczków z podobizną A. Hiltera z nadrukiem "POCZTA POLOWA / 1-VIII 1944 / WARSZAWA" o nie wyjaśnionym charakterze, na rozkaz szefa powstańczej poczty polowej majora Maksymiliana Broszkiewicza pseudonim "Embicz" przedrukowano okupacyjne znaczki z przeznaczeniem do obiegu pocztowego, z nieznanych przyczyn znaczki te nie weszły do obiegu i ich większość został zniszczona, kompletna seria bardzo rzadka, gwarancja Krawczyk, fotoatest Petriuk.

Fi.I-X
2 800 PLN
17808

1968 poczta harcerska zorganizowana w Krakowie z okazji 24 rocznicy Powstania Warszawskiego.


30 PLN
VERKAUFT
17809

1969 poczta harcerska zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
17810

1969 poczta harcerska zorganizowana w Katowicach z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


25 PLN
VERKAUFT
17811

1982 poczta harcerska zorganizowana w Wilanowie z okazji 38 rocznicy Powstania Warszawskiego.


10 PLN