The auction will start on 21.06.2024
Back

Description

1941 Getto w Warszawie, karta pocztowa z getta wysłana 18.9.41 do Amsterdamu, wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "JUDENRAT WARSCHAU" - typu 1 w kolorze czarnym, spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; czerwona pieczęć cenzury niemieckiej Wehrmachtu, dodatkowe stempelki numerowe, całość w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

Lot # 13094

Auction 93
Close: Auction is closed
Current price: 1 800 PLN
Catalog:
Category: Jewish Ghetto, judaica
 
Number of bids: 0 Bid history
Back