The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:
Back

Description

1941 Getto w Warszawie, karta pocztowa z getta wysłana 1.VII do Genewy, wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "JUDENRAT WARSCHAU" - typu 1 w kolorze czarnym, spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; czerwona pieczęć cenzury niemieckiej Wehrmachtu, dodatkowe stempelki numerowe; tekst korespondencji pisany bardzo oględnie, ale nie pozbawiony dramatyzmu "Hanka może już nie pisać do rodziców, jeżeli będzie okazja to ja to załatwię, tylko niewiadomo kiedy."; całość w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złożona); gwarancja i opis Schmutz.

Lot # 13092

Auction 93
Close: Auction is closed
Current price: 2 400 PLN
Catalog:
Category: Jewish Ghetto, judaica
 
Number of bids: 0 Bid history
Back