The auction will start on 16.06.2023
Back

Description

1941 Getto w Annopolu, karta pocztowa napisana 2.VI i wysłana z miejscowości Horodziej (polskie ziemie zajęte w wyniku agresji 17.IX), poprzez Mińsk dostarczona do "Juden-Rattu" getta w Annopolu Lubelskim, przed wojną mieszkało tu około 1200 Żydów; stempelek Judenratu z Annopola Lubelskiego nie jest dotąd znany; pięknie udokumentowany obieg pocztowy, cenzura Wehrmachtu, rzadka przesyłka z terenów okupowanych przez Sowietów do getta na terenie Generalnej Guberni.

Lot # 13090

Auction 93
Close: Auction is closed
Current price: 1 000 PLN
Catalog:
Category: Jewish Ghetto, judaica
 
Number of bids: 0 Bid history
Back