The auction will start on 16.06.2023
Back

Description

1942 AGENCJA MARYNARKI WOJENNEJ NR.15 - NIE WYMIENIANA W ŻADNYM WYKAZIE agencji pocztowych; list nadany 9.III w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.15 ofrankowany serią znaczków I wydania Polskiego Rządu na Emigracji adresowany do Londynu, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z dopisaną datą 9.3.42; według hipotezy Stanisława Bilskiego agencja o tym numerze mogła znajdować się na jednym z trzech ścigaczy artyleryjskich ORP "Chart", ORP "Wilczur" lub ORP "Wyżeł"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Lot # 11929

Auction 93
Close: Auction is closed
Current price: 2 400 PLN
Catalog: Fi.A-H338
Mi.360-367
Category: Government-in-Excile editions
 
Number of bids: 0 Bid history
Back