The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:
Back

Description

1944 Woldenberg - Oflag IIC, Rok Olimpijski, dekoracyjna pocztówka ozdobiona odbitką drzeworytu olimpijskiego w kolorze żółtym, ofrankowana i ostemplowana 22.VIII.1944 kasownikiem okolicznościowym "TYDZIEŃ ZIEM WSCHODNICH"; dobry stan zachowania; gwarancja.

Lot # 42032

Auction 91
Close: Auction is closed
Current price: 600 PLN
Catalog: Fi.39
Category: Sport
 
Number of bids: 0 Bid history
Back