The auctions ends in:

Lot # 42032
Close:
Start price: 600
Current price: 600
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Fi.39
Category: Sport
Description

1944 Woldenberg - Oflag IIC, Rok Olimpijski, dekoracyjna pocztówka ozdobiona odbitką drzeworytu olimpijskiego w kolorze żółtym, ofrankowana i ostemplowana 22.VIII.1944 kasownikiem okolicznościowym "TYDZIEŃ ZIEM WSCHODNICH"; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.
Photo