Lot # 38005
Close:
Start price: 200
Current price: 200
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: Warsaw Uprising 1944
Description

1944 akcja pomocy - wysyłanie paczek żywnościowych - dla ludności cywilnej wysiedlonej z Warszawy po zakończeniu walk; wymiana korespondencji między Winterthur - Meilen obozami internowanych żołnierzy polskich w Szwajcarii; pieczątka szwajcarskiego cenzora 380, dodatkowo stempel "Zuzustellen Feldpostdirektion"; ciekawy, mało znany epizod II wojny światowej.
Photo