Lot # 8252
Close:
Start price: 40
Current price: 40
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.MH20
Category: Czesław Słania
Description

1968 Zwierzęta - zeszycik znaczkowy, znaczki rytowane przez Czesława Słanię.
Photo