Lot # 8256
Close:
Start price: 20
Current price: 20
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.981
Category: Czesław Słania
Description

1977 100.rocznica urodzin Oskara Anderssona - zeszycik znaczkowy, znaczki rytowane przez Czesława Słanię.
Photo