Lot # 8254
Close:
Start price: 40
Current price: 40
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.690-91C
Category: Czesław Słania
Description

1970 25-lat ONZ - dwa zeszyciki znaczkowe, znaczki rytowane przez Czesława Słanię.
Photo