Lot # 8255
Close:
Start price: 25
Current price: 25
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.746-50 
Category: Czesław Słania
Description

1972 Szwedzkie szkło, znaczki z zeszyciku rytowane przez Czesława Słanię.
Photo