The new auction will start soon
Back

Description

1852 list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru wysłany 29 3 z Linum do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy, czerwony "ząbkowany" stempelek Recomandirt; liczne adnotacje pocztowe; na odwrocie stempelek nadejścia; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Lot # 70

Auction 82
Close: Auction is closed
Current price: 160 PLN
Catalog:
Category: Pre-stamp period
 
Number of bids: 0 Bid history
Back