The new auction will start soon
Back

Description

1928 (?) judaica - niedostatecznie opłacona karta pocztowa wysłana z miejscowości Kopyczyńce do Monachium Amsterdamu, nadawcą jest rabin Abraham Rosenberg - na odwrocie jego stempelek "firmowy", poczta niemiecka naliczyła dopłatę - stempelek Nachgebühr w ramce z dopisaną liczbą "15".

Lot # 3824

Auction 77
Close: Auction is closed
Current price: 85 PLN
Catalog:
Category: Jewish Ghetto, judaica
 
Number of bids: 2 Bid history
Back