The auction will start on 04.02.2022
Back

Description

1941 Kozielsk II - nr skrzynki 11C - 41, karta pocztowa z dnia 20.V.1941 i pokwitowanie na nadaną cztery miesiące wcześniej paczkę - obie przesyłki z miejscowości Babiórka (okręg Baranowicze) do obozu w Kozielsku; po wymordowaniu w 1940 roku jeńców z Kozielska I i agresji na kraje bałtyckie, obóz zapełniono internowanymi w tych krajach oficerami polskimi; zastali tam oni szereg śladów po zamordowanych, a ponieważ w większości przeżyli i z gen. Andersem opuścili "nieludzką ziemię", mogli dać świadectwo prawdzie.

Lot # 10868

Auction 53
Close: Auction is closed
Current price: 1 800 PLN
Catalog:
Category: WW2 PoW and internment camps
 
Number of bids: 0 Bid history
Back