The auction will end on 11.07.2022
The auction ends in:
Back

Description

1944 akcja pomocy - wysyłanie paczek żywnościowych - dla ludności cywilnej wysiedlonej z Warszawy po zakończeniu walk; wymiana korespondencji między Winterthur - Meilen obozami internowanych żołnierzy polskich w Szwajcarii; pieczątka szwajcarskiego cenzora 380, dodatkowo stempel "Zuzustellen Feldpostdirektion"; ciekawy, mało znany epizod II wojny światowej.

Lot # 27598

Auction 51
Close: Auction is closed
Current price: 200 PLN
Catalog:
Category: Warsaw Uprising 1944
 
Number of bids: 0 Bid history
Back