The new auction will start soon
Back

Description

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

Lot # 5256

Auction 38
Close: Auction is closed
Current price: 50 PLN
Catalog: Fi.(Ck4)
Category: Polish Kingdom
 
Number of bids: 1 Bid history
Back