The auction will start on 19.04.2024
Back

Description

1863 list do Królestwa Polskiego, wysłany 29.IV z Rzymu do Warszawy, przewieziony drogą morską do Marsylii, a stamtąd przez Strasbourg i Akwizgran do Polski, ogarniętej Powstaniem Styczniowym; nadawca opisuje między innymi, osobiste spotkanie z papieżem Piusem IX, list kończy się zdaniem: "My tu w Rzymie ...doznaiem wszelkiego bespieczeństwa i spokoju dałby Wam Bóg, aby też i u Was tak samo było"; niezwykle ciekawy dokument historyczny o wspaniałym obiegu.

Lot # 5284

Auction 38
Close: Auction is closed
Current price: 800 PLN
Catalog:
Category: Polish Kingdom
 
Number of bids: 0 Bid history
Back