The new auction will start soon
Back

Description

1865 zagraniczny list z Warszawy, wysłany 27.II do Bordeaux, pruski okrągły stempel ambulansowy, określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN uber EISENB. POST-BUR.XI/ PORTO/ II", francuskie stemple tranzytowe i odbiorczy 9.III; adnotacje pocztowe i stempelek określające wysokość porta na poszczególnych etapach drogi listu, bardzo pięknie udokumentowany obieg; na karcie albumowej z dokładnym opisem.

Lot # 3768

Auction 28
Close: Auction is closed
Current price: 500 PLN
Catalog:
Category: Polish Kingdom
 
Number of bids: 0 Bid history
Back