The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:
Back

Description

1944 "Dla przesyłek urzędowych ... przewidziano specjalne formularze. Jedyny znany egzemplarz formularz tego typu znajduje się w Muzeum Historycznym Warszawy." cytat pochodzi z fundamentalnej pracy T.Gryżewskiego; prezentowany walor, został zabrany na pamiątkę przez idącego do niewoli (Woldenberg) powstańca. Unikat.

Lot # 9987

Auction 24
Close: Auction is closed
Current price: 350 PLN
Catalog:
Category: Warsaw Uprising 1944
 
Number of bids: 1 Bid history
Back