The auction will start on 21.06.2024
Back

Description

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944, niebezpieczne fałszerstwo znaczka wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 80 gr. kasowane na wycinku; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, dość trudne do identyfikacji; nadruk "śródmiejski" na tej wartości nie był notowany, choć teoretycznie jest możliwy, więc prawdziwy byłby bardzo, bardzo drogi; ciekawe do specjalizacji.

Lot # 46352

Auction 111
Close: Auction is closed
Current price: 200 PLN
Catalog: Fi.85 FFi
Category: Warsaw Uprising 1944
 
Number of bids: 0 Bid history
Back