The auction will start on 04.02.2022
Back

Description

1860 obwoluta listu opłaconego pierwszym polskim znaczkiem w barwach niebieskiej i różowej wysłanego z Kraśnika do Warszawy, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym Kraśnika z liczbą 91 w czterech okręgach w barwie czarnej, stopień rzadkości 4 punkty w dziesieciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, czerwony miejscownik Kraśnika w ramce i ręcznie wpisana data nadania 21/9, na odwrocie warszawski stempel odbiorczy z datą 25/9 i godzinnik nadejścia listu "3/P" (trzecia po południu), znaczek o bardzo ładnym ząbkowaniu, list pochodzi z kolekcji W. Rachmanowa i posiada jego "etykietkę" i stempel w dolnym prawym rogu.

Lot # 37478

Auction 106
Close: Auction is closed
Current price: 26 000 PLN
Catalog: Fi.1a
Mi.1a
Category: Polish Kingdom
 
Number of bids: 0 Bid history
Back