The auction will start on 19.04.2024
Back

Description

1939 Internowanie na Węgrzech - PRZESYŁKA OD KOBIETY - obóz Nagymaros, formularz o sygnaturze "5763/1939" wysłany 6.XI przez Marię Krokowską do Krakowa; stempelek BELLIGERANT INTERNEE zwalniający od opłaty pocztowej, okrągła pieczęć komendantury obozowej "M.KIR. HONVED I/4 GYUJTOTABOR PARANCSNOKSAG"; ponieważ w obozach internowanych osadzano praktycznie tylko mężczyzn, przesyłki od internowanych kobiet należą do rzadkości!!! bardzo dobry stan zachowania.

Lot # 41681

Auction 106
Close: Auction is closed
Current price: 250 PLN
Catalog:
Category: WW2 PoW and internment camps
 
Number of bids: 0 Bid history
Back