The auction will start on 16.06.2023
Back

Description

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944, bardzo niebezpieczne fałszerstwo znaczka wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 12 gr. kasowane na kopercie, dobrze sfałszowany kasownik, zbliżona do oryginalnej gwarancja; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, gdyby koperta była zaadresowana mielibyśmy bardzo drogą całość trudną do identyfikacji; ciekawe do specjalizacji.

Lot # 13395

Auction 103
Close: Auction is closed
Current price: 600 PLN
Catalog: Fi.92 FFi
Category: Warsaw Uprising 1944
 
Number of bids: 0 Bid history
Back