The auction will end on 12.07.2021
The auction ends in:
Back

Description

1865 Królestwo Polskie, DROGA BYDGOSKA - EXPEDYCYA POCZT w WAGONIE 6; list zagraniczny wysłany 5.2 z Warszawy do Bordeaux; nadany w Głównym Urzędzie Pocztowym, datownik Warszawa typu IIIC, ekspediowany ambulansem na linii Kolei Warszawsko-Bydgoskiej, na froncie stempelki: negatywowa odbitka stempla ambulansowego EXPEDYCYA POCZT w WAGONIE 6, pruski okrągły kolejowy stempel graniczny: "AUS RUSSLAND über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO" z nieprzestawioną datą 4.2.1865; pruski "P.33." - opłacony przez nadawcę, francuskie "11" i tranzytowy "PREUSSE ERQUELINES 7.FEVR.65 oraz dodatkowo owalna kaszetka nadawcy ROBERT BUHRKE WARSCHAU; na odwrocie pięknie odbity stempel ambulansowy EXPEDYCYA POCZT w WAGONIE 6, trzy paryskie datowniki tranzytowe z 7.FEVR.65 i odbiorczy datownik BORDEAUX z 8.FEVR.65., na froncie i odwrocie pruskie adnotacje o opłatach; znany jest tylko jeden list opłacony polskim znaczkiem numer jeden ze stemplem tego ambulansu, ale w monografii Polańskiego pokazana jest koperta ze znakiem opłaty unieważnionym takim stemplem (dziś już pewno nieistniejąca), pozostaje kupienie listu opłaconego gotówką, których też jest niewiele; co ciekawe 8 dni później wycofano z obiegu polski znaczek numer 1 i wprowadzono do obiegu znaczki rosyjskie, którymi w przeciwieństwie do polskiej jedynki, można było potem opłacać przesyłki zagraniczne; dekoracyjna całość z kompletną treścią w bardzo dobrym stanie zachowania.

Lot # 9427

Auction 103
Close: Auction is closed
Current price: 6 000 PLN
Catalog:
Category: Polish Kingdom
 
Number of bids: 0 Bid history
Back