The auction will end on 12.07.2021
The auction ends in:
Back

Description

1864 Królestwo Polskie, SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 1/12 z Warszawy do Urzędu Pocztowego w Kielcach, dosłany do Piotrkowa, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC; przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem SŁUŻBA / POCZTOWA w ramce; są to najrzadsze stemple zwalniające korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji pocztowej; na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa z godłem i napisami rosyjsko-polskimi "ЦАР:ПОЛЬ:УПРАВ:ПОЧТОВ:ОК ... ДЛЯ КОР:ПОЧТОВЪ... - KRO:POL:ZARZĄD OKR:POCZT:...PRZESYŁKA"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Lot # 9415

Auction 103
Close: Auction is closed
Current price: 800 PLN
Catalog:
Category: Polish Kingdom
 
Number of bids: 0 Bid history
Back