The auction will start on 10.04.2020
Back

Description

1846 kompletny list z Poznania 15.6.46 do Francji, stempel drogi pocztowej przez Aachen do Givet "CPR4", adnotacje o opłacie na granicy pruskiej w wysokości 18 groszy i na granicy francuskiej w wysokości 22 i później 7,5 centymów za dalszy transport oraz stempel opłaty 1 centyma za dostarczenie przez listonosza, pięknie udokumentowany obieg pocztowy.

Lot # 81

Close: Auction is closed
Current price: 240 PLN
Catalog:
Category: Foreign Postage on Polish territory
 
Number of bids: 1 Bid history
Back