Lot # 35354
Close:
Start price: 120
Current price: 120
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.5
Category: Polish Kingdom
Description

1858 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Opatowa z cyfrą 107 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, słaby stan zachowania.
Photo