Lot # 35353
Close:
Start price: 300
Current price: 300
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.5
Category: Polish Kingdom
Description

1858 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Lutomierska z cyfrą 201 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, drobna prześwitka.
Photo