Lot # 35641
Close:
Start price: 40
Current price: 40
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1916 karta polowa wysłana z Przemyśla 30.VII.16 do poczty polowej nr 186 z rzadkim stemplem cenzury "K. u. k. Militärzensur / Przemyśl. Bt.".
Photo