Lot # 35859
Close:
Start price: 50
Current price: 50
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Town postage 1914-1918
Description
1917 Warszawa, karta żywnościowa ważna w okresie 22.I-4.II; bardzo dobry stan zachowania.
Photo