Lot # 35839
Close:
Start price: 50
Current price: 50
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Town postage 1914-1918
Description
1916 Warszawa, legitymacja żywnościowa ważna w okresie 25.XII.1916-21.I.1917, wydana przez rządcę domu przy ul.Królewskiej 10; bardzo dobry stan zachowania.
Photo