Lot # 35262
Close:
Start price: 20
Current price: 20
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.46, 47
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1889 Zakopane, austriackie znaczki za 5 i 10 kr. wydania z 1883 roku, unieważnione polskim kasownikiem w Zakopanem, znaczki z ząbkowaniem 10 1/2.
Photo