Lot # 35284
Close:
Start price: 250
Current price: 225
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.38
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1901 AMBULANS NR.550 relacji KOLOMEA (KOŁOMYJA)-ZALESZCZYKI, widokówka opłacona fińskim znaczkiem za 4 kop, wysłana 28.VII z miejscowości Imatra w Finlandii do Horodenki, kasownik przejściowy St.Petersburga z 16.VII, ładnie odciśnięty datownik ambulansu Kołomyja-Zaleszczyki; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.
Photo